Όταν όλες  οι εξετάσεις, αιματολογικές και εξετάσεις του θυρεοειδούς δείχνουν ότι δεν υπάρχει καμία διαταραχή τότε θα πρέπει να ελέγχει κανείς μήπως υπάρχει κάποιο ψυχολογικό στρες. Ακόμη, μετά τα 40 μπορεί τα παραπάνω συμπτώματα να αποτελούν κάποιες προκληματηριακές ή κληματηριακές διαταραχές οι οποίες δημιουργούν τέτοιου είδους προβλήματα.