Περίπου 126 δισεκατομμύρια ευρώ στοίχισε το 2009 στις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης η αντιμετώπιση όλων των παραμέτρων που αφορούν την ασθένεια του καρκίνου, σύμφωνα με βρετανική μελέτη.

Οι ερευνητές του πανεπιστημίου της Οξφόρδης υπολόγισαν όχι μόνο το κόστος της οικονομικής επιβάρυνσης της υγειονομικής περίθαλψης, αλλά και το κόστος που σχετίζεται με τις απουσίες από την εργασία, την αναπηρία, καθώς και το χρόνο που δαπανάται από τους συγγενείς των ασθενών.

Ουσιαστικά έκριναν ότι το βάρος της φροντίδας για τον καρκίνο στην Ε.Ε., υπολογίζεται στο 4% των συνολικών δαπανών για την υγεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 27.

Οι ερευνητές προσπάθησαν για πρώτη φορά να θέσουν σε ποσοτική κλίμακα την συνολική οικονομική επιβάρυνση του καρκίνου στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Η ποσοτικοποίηση του οικονομικού βάρους του καρκίνου στην ΕΕ απαιτεί όχι μόνο την εκτίμηση του κόστους για το σύστημα υγείας, αλλά και μια εκτίμηση του ελλείμματος που σχετίζεται με την ανικανότητα των ασθενών στην εργασία (αναπηρία ή πρόωρος θάνατος) καθώς και με την παρεχόμενη δωρεάν φροντίδα από τους συγγενείς των ασθενών», εξηγούν οι ερευνητές.

Η μελέτη τους αφορά το 2009, το πιο πρόσφατο έτος για το οποίο υπάρχουν πλήρη διαθέσιμα στοιχεία και βασίστηκε σε 150 διαφορετικές πηγές.

Σύμφωνα με την ίδια μελέτη, οι ευρωπαϊκές δαπάνες που συνδέονται με τον καρκίνο είναι σημαντικά λιγότερες από τις αντίστοιχες των Ηνωμένων Πολιτειών.