Ο μητρικός θηλασμός είναι ο "πρώτος εμβολιασμός" του μωρού και η πιο αποτελεσματική και οικονομική σωτήρια παρέμβαση που υπήρξε ποτέ.

Την φράση αυτή χρησιμοποιεί η Αναπληρώτρια Εκτελεστική Διευθύντρια της UNICEF, Geeta Rao Gupta, επιχειρώντας να καταδείξει την μεγάλη σημασία του Μητρικού Θηλασμού όχι μόνο για τα μωρά και τις μητέρες, αλλά και για το ίδιο το σύστημα υγείας και με αφορμή την Εκστρατεία ευαισθητοποίησης που οργανώνει  η UNICEF Ελλάδος σε συνεργασία με το Σύλλογο Επιστημόνων Μαιών- Μαιευτών Αθηνών και την Ελληνική Ψυχοπροφυλακτική Εταιρεία, με την ευκαιρία της Εβδομάδας Μητρικού Θηλασμού 2013, από 1 έως 7 Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με την Αναπληρώτρια Εκτελεστική Διευθύντρια της UNICEF, Geeta Rao Gupta «Δεν υπάρχει καμιά άλλη παρέμβαση στην υγεία που να έχει τόσο μεγάλο αντίκτυπο στα μωρά και τις μητέρες, όπως είναι αυτή του μητρικού θηλασμού και η οποία να κοστίζει τόσο λίγο στα κράτη».

Η εκστρατεία που περιλαμβάνει ενημερωτικό υλικό για κλινικές, νοσοκομεία, φορείς και υπεύθυνους υγείας συνηγορώντας για την παροχή της μέγιστης δυνατής στήριξης στη θηλάζουσα μητέρα κάτω από το σύνθημα «Υποστήριξη του Μητρικού Θηλασμού - Κοντά στις μητέρες»..

Σε παγκόσμιο επίπεδο, λιγότερα από τα μισά παιδιά κάτω των έξι μηνών επωφελούνται από τον αποκλειστικό μητρικό θηλασμό και γι αυτό το λόγο είναι κρίσιμης σημασίας η αποτελεσματική προώθηση της φυσικής αυτής πρακτικής.

Τα παιδιά που έχουν τραφεί αποκλειστικά με μητρικό γάλα, ιδιαίτερα στις πιο φτωχές χώρες, έχουν 14 φορές περισσότερες πιθανότητες να επιζήσουν τους πρώτους έξι μήνες της ζωής τους από τα παιδιά που δεν έχουν τραφεί αποκλειστικά με μητρικό γάλα. Επιπλέον, η έναρξη του θηλασμού από την πρώτη ώρα μετά τη γέννηση μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο θανάτου του νεογνού μέχρι και 45%.

Ο μητρικός θηλασμός υποστηρίζει επίσης τη μαθησιακή ικανότητα του παιδιού αυξάνοντας μέχρι και 7,5 μονάδες τον δείκτη IQ και βοηθάει στην πρόληψη της παχυσαρκίας και χρόνιων ασθενειών στη μετέπειτα ζωή του.

Πρόσφατες έρευνες στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ηνωμένο Βασίλειο καταδεικνύουν τη μεγάλη εξοικονόμηση χρημάτων που απορρέει από το μητρικό θηλασμό, για την οικογένεια, τα συστήματα υγείας και τους εργοδότες, δεδομένου ότι τα παιδιά που θηλάζουν αρρωσταίνουν σπανιότερα συγκριτικά με εκείνα που δεν θηλάζουν.

Παρότι υπάρχουν πολλά ανάλογα τεκμηριωμένα οφέλη του μητρικού θηλασμού, σε παγκόσμιο επίπεδο, μόνο το 39% των παιδιών κάτω των έξι μηνών θήλασαν αποκλειστικά το 2012. Αυτό το παγκόσμιο ποσοστό βελτιώθηκε ελάχιστα κατά τις περασμένες δεκαετίες, εν μέρει, λόγω μεγάλων χωρών στις οποίες τα ποσοστά θηλασμού είναι μικρά, αλλά και εξ αιτίας της γενικής έλλειψης υποστηρικτικού περιβάλλοντος για τις θηλάζουσες μητέρες. Χώρες με υποστηρικτική πολιτική και ολοκληρωμένα πανεθνικά προγράμματα, έχουν καταφέρει να αυξήσουν σημαντικά τα ποσοστά του μητρικού θηλασμού.

Αν και ο μητρικός θηλασμός είναι μια φυσική και ενστικτώδης πράξη, είναι σημαντικό να δημιουργηθεί ένα ευνοϊκό περιβάλλον για να μπορέσει να γίνει κανόνας.

Στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει αρκετές προσπάθειες για την ενημέρωση των νέων γονιών και αρκετά νοσοκομεία, δημόσια και ιδιωτικά, καθώς επίσης ο Σύλλογος Επιστημόνων Μαιών- Μαιευτών Αθηνών και η Ελληνική Ψυχοπροφυλακτική εταιρεία, έχουν ξεκινήσει όχι μόνο να ενημερώνουν τις μέλλουσες μητέρες για τα οφέλη του μητρικού θηλασμού και να τις διευκολύνουν στην άσκηση αυτής της πρακτικής, αλλά και να προσφέρουν εξειδικευμένα εκπαιδευτικά σεμινάρια στους επαγγελματίες υγείας. Ήδη, δύο νοσοκομεία έχουν ανακηρυχθεί από τη UNICEF ως «Φιλικά προς τα Βρέφη», που σημαίνει ότι τηρούν τα 10 βήματα για το Μητρικό Θηλασμό που θεσπίστηκαν από την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας και τη UNICEF.

Η UNICEF Ελλάδος με την ευγενική στήριξη καταρτισμένης επιστημονικής ομάδας, δημοσιεύει ένα πολύ σημαντικό οδηγό στον οποίο μπορούν να βασίζονται τα νοσοκομεία και οι φορείς για να πάρουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες πώς να εφαρμόσουν τα 10 βήματα και τον Κώδικα Εμπορίας Υποκατάστατων Μητρικού Γάλακτος για να γίνουν Φιλικά προς τα Βρέφη: το έγγραφο της UNICEF/WHO «Πρωτοβουλία για τα Φιλικά προς τα Βρέφη Νοσοκομεία» αναθεωρημένο, ενημερωμένο και διευρυμένο για ολοκληρωμένη περίθαλψη, Κεφάλαιο 4 Αυτό-αξιολόγηση και Παρακολούθηση του Νοσοκομείου.