Πρώτη μεταξύ των κρατών  μελών της Ε.Ε. παραμένει η Ελλάδα στην εξωνοσοκομειακή κατανάλωση αντιβιοτικών, ενώ εξακολουθεί να συγκαταλέγεται στις χώρες με τα υψηλότερα επίπεδα μικροβιακής αντοχής στην Ευρώπη.

Η μικροβιακή αντοχή, δηλαδή η δημιουργία ανθεκτικών μικροβίων στα αντιβιοτικά,  τόσο στο νοσοκομειακό χώρο όσο και στην κοινότητα συνδέεται άμεσα με τη χρήση των αντιβιοτικών, αναφέρει το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.

Αυτά τα στοιχεία μεταξύ άλλων, παρουσιάστηκαν στη συνέντευξη τύπου, η οποία  δόθηκε στο υπουργείο Υγείας την Τετάρτη παρουσία του υπουργού Υγείας κ. Άδωνι Γεωργιάδη, της υφυπουργού Υγείας κ. Ζέττας Μακρή, της Γενικής Γραμματέας Δημόσιας Υγείας Χριστίνας Παπανικολάου και της προέδρου του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.  κ. Τζένης Κρεμαστινού, με αφορμή τον εορτασμό της Ευρωπαϊκής Ημέρας Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης για την Ορθολογική Χρήση των Αντιβιοτικών, που έχει ορισθεί  ως η 18η Νοεμβρίου κάθε έτους.

Με έρευνες κοινής γνώμης ανά διετία από το 2007 διερευνάται η στάση του κοινού όσον αφορά τη χρήση των αντιβιοτικών.
Από την τελευταία έρευνα που έγινε στο τέλος Οκτωβρίου 2013, παρατηρείται μείωση στην ατομική χρήση αντιβιοτικών, παρόλο που στο ευρύτερο οικογενειακό περιβάλλον (ειδικά όπου υπάρχουν παιδιά)  εξακολουθεί 1 στους 2 από κάθε νοικοκυριό κάθε χρόνο να χρησιμοποιεί αντιβιοτικά.

Επίσης  παρουσιάστηκαν προτάσεις που έχουν εφαρμοστεί από διάφορες χώρες, οι οποίες κατάφεραν να περιορίσουν  την κατανάλωση των αντιβιοτικών τόσο στα νοσοκομεία όσο και στην κοινότητα.

Σημαντικά  στοιχεία για τη χρήση αντιβιοτικών

1. Από την έρευνα κοινής γνώμης που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα προβληματίζει η αύξηση της χωρίς ιατρικής συνταγής λήψης αντιβιοτικών (από 10 το 2007 σε 15.6% το 2013), της ύπαρξης αντιβιοτικών στο σπίτι για ώρα ανάγκης (36% το 2013),  ενώ ενθαρρυντικά στοιχεία είναι η αύξηση του ποσοστού που δηλώνει ότι,  αν τους επόμενους μήνες παρουσιάσει κρυολόγημα ή γρίπη, δε θα πάρει αντιβιοτικά (από 20%  το 2009 σε 45% το 2013),  καθώς και το ποσοστό 88% που δηλώνει ότι στο προηγούμενο επεισόδιο κοινού κρυολογήματος δεν πήρε αντιβιοτικά.

2. Η υπερκατανάλωση των αντιβιοτικών στην κοινότητα έχει ως αποτέλεσμα βακτήρια (όπως το Κολοβακτηρίδιο, το οποίο αποτελεί το συχνότερο αίτιο ουρολοιμώξεων στην κοινότητα) να γίνονται όλο και πιο ανθεκτικά, όχι μόνο στα αντιβιοτικά πρώτης γραμμής,  αλλά και στα αντιβιοτικά, των οποίων η χορήγηση ενδείκνυται για την αντιμετώπιση σοβαρών λοιμώξεων όπως είναι οι κινολόνες (αύξηση αντοχής από 5,2% το 2005 σε 10,2% το 2012).

3.Τα συχνότερα αίτια νοσοκομειακών λοιμώξεων (Αcinetobacter, Klebsiella και Pseudomonas) στο μεγαλύτερο ποσοστό τους (>50%) είναι ανθεκτικά στα δραστικότερα αντιβιοτικά που διαθέτουμε για την αντιμετώπιση των λοιμώξεων που προκαλούν, ενώ παράλληλα αυξάνεται συνεχώς η αντοχή ακόμα και στις τελευταίες θεραπευτικές επιλογές που διαθέτουμε. Υψηλά επίπεδα αντοχής χαρακτηρίζουν και τα υπόλοιπα νοσοκομειακά μικρόβια.