Η άποψη που επικρατεί γενικά όσον αφορά τους παχύσαρκους είναι ότι πρόκειται για ανθρώπους που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας και είναι ιδιαίτερα επιρρεπείς σε καρδιοπάθειες. Μάλιστα, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κατατάσσει την παχυσαρκία μεταξύ των παραγόντων κινδύνου που προδιαθέτουν για έμφραγμα του μυοκαρδίου ή εγκεφαλικό επεισόδιο.

Εντούτοις, από την παγκόσμια ιατρική βιβλιογραφία προκύπτει ότι υπάρχουν δύο τύποι παχύσαρκων. 

Ο ένας που χαρακτηρίζεται από συνύπαρξη με άλλους παράγοντες κινδύνου, όπως είναι η αυξημένη πίεση, η αυξημένη χοληστερίνη και τα τριγλυκερίδια, το αυξημένο σάκχαρο και το κάπνισμα, και ο άλλος τύπος που πέραν της παχυσαρκίας δεν έχει κανέναν άλλο επιβαρυντικό παράγοντα. 

Ο τύπος αυτός παχυσαρκίας θεωρείται καλοηθέστερος και πολλοί ερευνητές ισχυρίζονται ότι η επιβίωση αυτών των παχύσαρκων δεν διαφέρει από εκείνη του υπόλοιπου γενικού πληθυσμού.

Ομως, πρόσφατα δημοσιεύθηκε μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα μελέτη στο περιοδικό «Αnnals of Internal Medicine», στην οποία οι συγγραφείς αναψηλάφησαν μια σειρά μελετών που αναφέρονται στην παχυσαρκία και τους παχύσαρκους και ανακοίνωσαν ότι το να είναι κάποιος παχύσαρκος και υγιής είναι κάτι το απίθανο. 

Η ανασκόπηση των μελετών που αναφέρονταν στην παχυσαρκία αφορούσε 60.000 παχύσαρκους με προδιαθεσιακούς παράγοντες και χωρίς προδιαθεσιακούς παράγοντες για στεφανιαία νόσο και τελικά βρέθηκε ότι η επιβίωσή τους στη δεκαετία ήταν η ίδια. 

Δηλαδή τα καρδιακά προβλήματα ήταν εξίσου επικίνδυνα τόσο για την ομάδα των παχύσαρκων χωρίς κανένα άλλο πρόβλημα υγείας πέραν της παχυσαρκίας όσο και για την ομάδα της παχυσαρκίας με συνύπαρξη παραγόντων κινδύνου.

Οι ερευνητές αποδίδουν τα ευρήματά τους στο γεγονός ότι ο παχύσαρκος, λόγω της παχυσαρκίας, αναγκάζεται να περιορίζει την κινητικότητά του, να μην αθλείται, να μην ακολουθεί υγιεινή διατροφή, οπότε αποκτά – λόγω του τρόπου ζωής του – τους επιβαρυντικούς εκείνους παράγοντες που προδιαθέτουν για την εκδήλωση ενός καρδιακού επεισοδίου του τύπου του εμφράγματος του μυοκαρδίου.

Εντούτοις, η ανασκόπηση των μελετών αυτών αφήνει ένα παράθυρο ελπίδας για τον παχύσαρκο εκείνον που αντιμετωπίζει τους δευτερογενείς παράγοντες κινδύνου που προκαλούν αυτή καθεαυτήν την παχυσαρκία, δηλαδή με τη γυμναστική του, με τη δίαιτα και το είδος διατροφής του, με τον έλεγχο της πίεσής του και του σακχάρου του. 

Σε κάθε περίπτωση, ο παχύσαρκος χρειάζεται κανονική ιατρική παρακολούθηση, σε συνδυασμό πάντα με τον έλεγχο του βάρους του.
Παχύσαρκος ορίζεται όχι απλώς ο υπέρβαρος, εκείνος του οποίου το βάρος σώματος είναι μεγαλύτερο από όσο επιτρέπεται σε σχέση με το ύψος του και την επιφάνεια του σώματός του, αλλά εκείνος του οποίου το επιπλέον βάρος του περιορίζει εν μέρει ή πλήρως την κινητικότητά του.

Τελικά, παρότι στην πράξη ο υγιής παχύσαρκος φαίνεται ότι είναι ένας μύθος, εντούτοις εάν ο παχύσαρκος το επιδιώξει, διασφαλίζοντας κυρίως την καθημερινή άσκηση και τη δίαιτα με υγιεινή διατροφή, μπορεί να πετύχει την εξομοίωσή του με το αντίστοιχο άτομο που έχει φυσιολογικό βάρος. Εξαρτάται αποκλειστικά από τον ίδιο.