Ενώ τα παραπανίσια κιλά στα άτομα μέσης ηλικίας ενδέχεται να είναι παράγοντας κινδύνου για την εμφάνιση άνοιας σε μεγαλύτερη ηλικία, η απώλεια του σωματικού βάρους (υποθρεψία) σε ανοϊκούς και σε άτομα τρίτης ηλικίας θεωρείται περισσότερο ανησυχητική για την υγεία από ότι η παχυσαρκία.

Σε έκθεση του Παγκόσμιου Παρατηρητηρίου για τη γήρανση και τη φροντίδα της άνοιας του King’s College του Λονδίνου με θέμα «Διατροφή και άνοια: μια ανασκόπηση των διαθέσιμων ερευνών», επισημαίνεται ότι η υποθρεψία είναι μείζον πρόβλημα για τους ασθενείς με άνοια. Από έρευνα που αξιολογήθηκε στην έκθεση αυτή, διαπιστώθηκε ότι 20-45% των ασθενών με άνοια εμφάνισαν κλινικά σημαντική απώλεια βάρους σε διάστημα ενός έτους.

«Για τους ηλικιωμένους, η υποθρεψία είναι αναμφισβήτητα περισσότερο ανησυχητική για την υγεία από ό,τι η παχυσαρκία, και είναι ιδιαίτερα συχνή μεταξύ των ανθρώπων που πάσχουν από άνοια. Αυτός είναι ένας παραμελημένος τομέας της έρευνας με σημαντικές συνέπειες για την ποιότητα της ζωής, της υγείας και της λειτουργικότητας, ενώ η απώλεια βάρους στην άνοια είναι πολύ συχνή και μπορεί να αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της νόσου, θα μπορούσε να αποφευχθεί και θα πρέπει να κάνουμε περισσότερα για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα» επισημαίνει ο καθηγητής του King’s College, Martin Prince, ο οποίος επιμελήθηκε την έκθεση.

Η έκθεση, που κοινοποιήθηκε από την Διεθνή Εταιρεία Νόσου Alzheimer, εξετάζει την ισχύουσα έρευνα σχετικά με τους διατροφικούς παράγοντες σε όλη τη διάρκεια της ζωής που θα μπορούσαν να αυξήσουν ή να μειώσουν τον κίνδυνο εμφάνισης της άνοιας αργότερα στη ζωή. Αναφέρεται, επίσης, σε ενέργειες που θα μπορούσαν να βελτιώσουν τη θρέψη των ατόμων με άνοια μέσω της διατροφής καθώς και σε εξωτερικούς παράγοντες.

Σύμφωνα με την έκθεση:

• Η υιοθέτηση διατροφικών προτύπων φροντίδας για τα άτομα με άνοια θα πρέπει να εξετάζεται σε όλους τους τομείς της υγείας και της κοινωνικής πρόνοιας. Τα πρότυπα αυτά θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν την τακτική παρακολούθηση του βάρους, καθώς και εκτιμήσεις της διατροφής και της συμπεριφοράς σίτισης, καθώς και την ανάγκη για υποβοηθούμενη σίτιση.
• Οικογένεια και επαγγελματίες περιθάλποντες πρέπει να εκπαιδεύονται και να υποστηρίζονται ώστε να κατανοήσουν και να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις που εμπλέκονται στη διατήρηση επαρκούς διατροφής των ατόμων με άνοια.
• Θα πρέπει να παρέχονται συμβουλές που βασίζονται σε αποδεικτικά στοιχεία για να ενημερώνονται οι καταναλωτές για τις επιλογές τους σχετικά με την ισορροπία οφέλους και κινδύνων που συνδέονται με τη χρήση των συμπληρωμάτων διατροφής που ισχυρίζονται ότι προστατεύουν τη νοητική λειτουργία στα τέλη της ζωής, πριν ή μετά την εκδήλωση της άνοιας.
• Περισσότερη έρευνα θα πρέπει να διεξαχθεί για τα δραστικά συστατικά της διατροφής που μπορεί να προλάβουν την εκδήλωση της άνοιας και την εξέλιξη της Ήπιας Νοητικής Διαταραχής.