Νέοι δρόμοι στην ανίχνευση μη ψηλαφητών όγκων στον μαστό και στον φρουρό λεμφαδένα, διανοίγονται με τη χρήση ραδιοϊσοτόπου, το οποίο εξασφαλίζει ταχεία και ιδιαίτερα ασφαλή διάγνωση μέσα από μία σχεδόν ανώδυνη διαδικασία για τον ασθενή.

Η νέα πρωτοποριακή μέθοδος η οποία την τελευταία διετία έχει τεθεί σε εφαρμογή από ειδικευμένους χειρουργούς μαστού και πυρηνικούς ιατρούς σε διεθνές επίπεδο και βασίζεται στον συνδυασμό της κλασικής βιοψίας φρουρού λεμφαδένα (τεχνική SNB-Sentinel Node Biopsy) και νέας διαδικασίας εντοπισμού μη ψηλαφητών όγκων υπό την καθοδήγηση ραδιοϊσοτόπου (τεχνική ROLL-Radioguided Occult Lession Locallization) πραγματοποιήθηκε με απόλυτη επιτυχία σε 45χρονη ασθενή στο νοσοκομείο Ερρίκος Ντυνάν.

Τα βασικά πλεονεκτήματα της νέας τεχνικής είναι, ότι δεν υπάρχει φόβος να μην βρεθεί η βλάβη, κάτι που συνέβαινε στην τεχνική με τον συρμάτινο οδηγό (hook), καθότι υπήρχε πιθανότητα μετακίνησής του και επιπλέον, αφαιρείται η βλάβη με ακρίβεια στο μαστό, δίχως να αφαιρείται παραπάνω μαζικός αδένας, οπότε επιτυγχάνεται και καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα, ενώ σε περίπτωση που η ταχεία βιοψία στον μη ψηλαφητό όγκο βγει θετική, τότε την ίδια χρονική στιγμή μπορεί να πραγματοποιηθεί η βιοψία του φρουρού λεμφαδένα.