Στην ανάγκη αλλαγής νοοτροπιών αναφέρθηκε o πρόεδρος του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ), Κωνσταντίνος Φρουζής, από το βήμα του Συνεδρίου των Financial Times, που πραγματοποιείται στην Αθήνα, με τίτλο: «Shaping a Healthier Nation, Shaping a Healthier Europe».

«Αυτό που χρειάζεται μαζί με τις δομικές αναγκαίες μεταρρυθμίσεις είναι βασικά μία «μεταρρύθμιση νοοτροπίας», σημείωσε προσθέτοντας: «Αυτό που έχουμε καταφέρει μέχρι τώρα, σημείωσε, είναι να έχουμε μια υποχρηματοδότηση του συστήματος Υγείας και αντί για 6% ποσοστό του ΑΕΠ για τη Δημόσια Δαπάνη Υγείας να έχουμε φτάσει με την πολιτική των αλόγιστων μειώσεων στο 4,8% και με λιγότερα από 2 δισ. ευρώ φαρμακευτικό προϋπολογισμό για τη χώρα μας το 2014. Έτσι, οδηγούμαστε πρακτικά σε μια σιωπηρή «απαγόρευση» της κυκλοφορίας νέων και καινοτόμων φαρμάκων, καθώς και σε συγκράτηση και σταδιακή ακύρωση της κυκλοφορίας πολλών άλλων αναγκαίων για τη ζωή φαρμάκων/θεραπειών».

Ο κ. Φρουζής τόνισε ότι η πολιτική των οριζόντιων μειώσεων πρέπει να αντικατασταθεί από την πολιτική των στοχευμένων παρεμβάσεων που συγκροτούν μια «έξυπνη συνταγή».

Τα κύρια συστατικά της συνταγής αυτής, σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΣΦΕΕ, είναι τα εξής:

-Η αποτελεσματικότερη διαχείριση του νοσοκομειακού προϋπολογισμού μέσω των Κλειστών Ενοποιημένων Νοσηλίων (ΚΕΝ), αλλά και του ελέγχου των άλλων κέντρων κόστους, μέσω της επανεξέτασης του τρόπου καταμερισμού των διαθέσιμων πόρων αλλά και της αύξησης του προϋπολογισμού στα 700 εκατ. ευρώ, ελάχιστο ανεκτό όριο.

- Η πλήρης μηχανοργάνωση των συστημάτων στα δημόσια νοσοκομεία, αποτελεί κυρίαρχη «υγιής λύση» για τον περιορισμό της περιττής δαπάνης χωρίς να στερούνται οι ασφαλισμένοι τα φάρμακα που χρειάζονται.

- Η υιοθέτηση της καινοτομίας και η εισαγωγή των καινοτόμων φαρμάκων στην ελληνική αγορά μέσα από την περαιτέρω εξοικονόμηση που προκύπτει από τον χώρο των off-patent και γενοσήμων φαρμάκων ως λύση στο σύνθετο πρόβλημα που έχει να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση τα επόμενα χρόνια. Επισημαίνεται ότι τα καινοτόμα φάρμακα αντιπροσωπεύουν σημαντικές εξοικονομήσεις για το σύστημα υγείας, αφού εξασφαλίζουν ταχεία θεραπεία για τους ασθενείς και μειώνουν τις ημέρες νοσηλείας.

Σημείωσε, επίσης, ότι εάν δεν υιοθετηθεί μια νέα «συνολική συνταγή», τότε θα υπάρξουν αρνητικές εξελίξεις, αφού κάτω από το οριακό επίπεδο των 2,3 δισεκατομμυρίων ευρώ φαρμακευτικής δαπάνης, όπως εξήγησε, μια επιπλέον μείωση θα ισοδυναμεί με τη δημιουργία πολύ μεγαλύτερου «κρυφού κόστους» μέσα από την αύξηση των ημερών νοσηλείας (νοσοκομειακή δαπάνη) και την αύξηση των ημερών της αναρρωτικής άδειας από τους χώρους εργασίας. «Προστίθεται σε όλα αυτά το ανυπολόγιστο ηθικό κόστος της πτώσης του επιπέδου της δημόσιας υγείας και του προσδόκιμου ζωής στη χώρα μας που κινδυνεύουμε να κληροδοτήσουμε στα παιδιά μας», επισήμανε.

Ο κατά κεφαλήν μέσος όρος φαρμακευτικής δαπάνης στον ΟΟΣΑ βρίσκεται στα 320 ευρώ, την ίδια ώρα που εάν ισχύσουν οι νέες μειώσεις για το 2014, η κατά κεφαλήν φαρμακευτική δαπάνη στην Ελλάδα κινδυνεύει να μειωθεί στα 170 ευρώ, υποστήριξε κ. Φρουζής, προσθέτοντας ότι «είναι πρακτικώς αδύνατον να θεωρούμε ότι έτσι μπορεί μια χώρα να εξασφαλίσει την ελάχιστη ισοτιμία στην πρόσβαση και την πρόνοια των πολιτών μας».