Έντονα προβλήματα αντιμετωπίζει η μονάδα τεχνητού νεφρού στο νοσοκομείο Πρέβεζας.

Το νοσηλευτικό προσωπικό έχει μειωθεί λόγω συνταξιοδότησης αλλά και μετάθεσης και ενώ οι προβλεπόμενες θέσεις για νεφρολόγους και βοηθούς είναι 5 και 6 αντίστοιχα, υπηρετούν 2 νεφρολόγοι και 3 βοηθοί.

Αίσθηση έχει προκαλέσει το γεγονός ότι ενώ υπήρχαν 5 μηχανήματα που ήταν δωρεά από εταιρεία, η διοίκηση του νοσοκομείου -σύμφωνα με καταγγελίες νεφροπαθών- έκρινε ότι δεν έπρεπε να κάνει αποδοχή δωρεάς, με αποτέλεσμα η εταιρεία να τα πάρει πίσω. Σημειώνεται ότι με αυτά τα μηχανήματα εξυπηρετούνταν 30 ασθενείς.