Από την Πέμπτη 7 έως το Σάβββατο 9 Απριλίου 2011 θα πραγματοποιηθεί το 6ο Επιστημονικό Συνέδριο της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΣΙΣΑΠΘ).

Στο συνέδριο θα δοθεί έμφαση στην εφαρμοσμένη κλινική έρευνα. Οι εργασίες του Συνεδρίου θα περιλαμβάνουν διαλέξεις, στρογγυλά τραπέζια, προφορικές και αναρτημένες ανακοινώσεις, προσυνεδριακές εκδηλώσεις, εφαρμοσμένα σεμινάρια, δορυφορικά συνέδρια και την Ασκληπιάδα, δηλαδή το διαγωνισμό ιατρικών γνώσεων για τους φοιτητές, με πλούσια βραβεία.

Το Συνέδριο διοργανώνεται, από κοινού, από μέλη ΔΕΠ και φοιτητές προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς, ώστε, σύμφωνα με τους διοργανωτές, πέρα από την καθαρά εκπαιδευτική εμπειρία, να καλλιεργείται πνεύμα συνεργασίας και πίστης στις αρχές της επιστημονικής δεοντολογίας. Ο φοιτητής δεν αρκεί να εμπλέκεται μόνο στη διαδικασία απόκτησης γνώσεων, αλλά θα πρέπει να συμμετέχει και στη διαδικασία δημιουργίας της νέας γνώσης. Το ΕΣΙΣΑΠΘ δίνει στους φοιτητές αυτήν ακριβώς την ευκαιρία, να εξοικειωθούν, δηλαδή, με την όλη ερευνητική διαδικασία, αφού συμμετέχουν, υπό την καθοδήγηση του ΔΕΠ, σ' όλα τα στάδια της έρευνας, από τη σύλληψη μιας ερευνητικής ιδέας, την εκπόνηση της μελέτης, την αποτύπωση των αποτελεσμάτων, τη συγγραφή, την ανακοίνωση και τη δημοσίευση της εργασίας.

Επίσης, στο Συνέδριο θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν τα αποτελέσματα της τρέχουσας γενικής απογραφής, καθώς και της εξωτερικής αξιολόγησης της Ιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ.

Οι εργασίες του Συνεδρίου θα πραγματοποιηθούν στο Κέντρο Διάδοσης Αποτελεσμάτων Ερευνών του Α.Π.Θ.

Περισσότερες πληροφορίες: www.med.auth.gr