Γράφει ο Δημήτρης Ψύχας*

Ανάλογα με τη λειτουργική ικανότητα του συμμετέχοντα, οι συνεδρίες μουσικοθεραπείας χρησιμοποιούν μια ποικιλία μουσικών δραστηριοτήτων όπως, τραγούδι, χορό, ακρόαση μουσικής, παιχνίδι με μουσικά όργανα, κινητικές δραστηριότητες σχετικές με τη μουσική ή συμμετοχή σε μουσικά και άλλα παιχνίδια.

Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι συμμετέχοντες:

- ήταν σημαντικά λιγότερο ταραγμένοι κατά τη διάρκεια και μετά τις συνεδρίες απ’ ό,τι πριν από αυτές,

- έτρωγαν περισσότερο ενώ έπαιζε μουσική,

- ήταν λιγότερο ευερέθιστοι και δεν ένιωθαν κατάθλιψη και άγχος,

- αύξησαν τις ώρες του ύπνου τους,

- χαμογελούσαν συχνότερα, χόρευαν περισσότερο και κτυπούσαν παλαμάκια στον ρυθμό της μουσικής.

Πώς μπορεί να βοηθήσει η μουσικοθεραπεία;

Σύμφωνα με την Αμερικάνικη Ένωση Μουσικοθεραπείας (ΑΜΤΑ), η μουσικοθεραπεία είναι μια αποτελεσματική και έγκυρη θεραπεία για τα άτομα που έχουν ψυχοκοινωνικές, συναισθηματικές, γνωστικές και επικοινωνιακές ανάγκες.

Η χρήση της μουσικής ως θεραπευτικής μεθόδου μπορεί να βοηθήσει τον πάσχοντα επειδή:

- μειώνει την ταραχή, ηρεμεί και μειώνει τις ορμόνες του στρες,

- βελτιώνει τη διάθεση με την έκκριση ενδορφινών,

- κάνει καλύτερο τον ύπνο με την αύξηση της έκκρισης μελατονίνης,

- βοηθά στη μακροπρόθεσμη μνήμη.

Τι συμβαίνει σε μια μουσικοθεραπευτική συνεδρία;

- Η συνεδρία μπορεί να συμβεί είτε σε ομαδικό είτε σε ατομικό πλαίσιο.

- Η μουσική τις περισσότερες φορές παίζεται με μουσικά όργανα.

- Οι συμμετέχοντες ενθαρρύνονται να παίξουν μουσική με τα όργανα.

- Το τραγούδι μπορεί να είναι μέρος της συνεδρίας επίσης.

- Οι αλλαγές σε όλα τα επίπεδα είναι ορατές. Μερικές από αυτές τις αλλαγές είναι χαμόγελα, γέλιο και αλλαγές στη διάθεση.

Οι στόχοι είναι :

- Βελτίωση των κινητικών λειτουργιών και δεξιοτήτων.

- Βελτίωση της γενικής δύναμης και αντοχής.

- Μείωση του πόνου.

- Αύξηση της χαλάρωσης και μείωση του στρες.

- Βελτίωση των γνωστικών ικανοτήτων.

- Βελτίωση της επικοινωνίας.

- Αύξηση του προσανατολισμού στην πραγματικότητα.

- Παροχή αισθητηριακών ερεθισμάτων.

- Αύξηση και βελτίωση της κατάλληλης συναισθηματικής έκφρασης.

- Μείωση της αγωνίας, της ανησυχίας και του φόβου ασθένειας ή τραυματισμού.

Συμπληρωματικά η μουσική μπορεί να:

- Φέρει χαρά και ενθουσιασμό στη ζωή των ηλικιωμένων.

- Βοηθήσει στην εστίαση και προσοχή.

- Βοηθήσει στη χαλάρωση.

- Δώσει ευκαιρίες για κοινωνικοποίηση.

- Επιτρέψει στους ηλικιωμένους περισσότερη αυτονομία.

- Βελτιώσει την επίγνωση του εαυτού και του περιβάλλοντος.

- Προωθήσει την αίσθηση της ασφάλειας και της σταθερότητας.

- Αυξήσει την εμπλοκή και τη συμμετοχή.

- Καταπολεμήσει την απομόνωση και απόσυρση και να ενισχυθεί το αίσθημα του ανήκειν.

*Ο Δημήτρης Ψύχας είναι Μουσικός, Ηχοθεραπευτής, Μουσικοθεραπευτής και Παραγωγός θεραπευτικής μουσικής