Το αλεύρι είναι η κύρια αιτία επαγγελματικού άσθματος (20% των συνολικών περιστατικών), σύμφωνα με μια νέα γαλλική επιστημονική έρευνα και ακολουθεί το αμμώνιο (15%), το οποίο υπάρχει συχνά στα προϊόντα καθαρισμού.

Επίσης, διαπιστώθηκε ότι οι γυναίκες είναι πολύ πιο πιθανό να διαγνωστούν με επαγγελματικό άσθμα από ό,τι οι άνδρες. 

Η συχνότερη εμφάνιση επαγγελματικού άσθματος συμβαίνει κυρίως σε όσους εργάζονται στον δευτερογενή τομέα μεταποίησης και επεξεργασίας τροφίμων και ποτών, ενώ αντίθετα πολύ χαμηλότερη είναι η συχνότητα στον πρωτογενή αγροτικό τομέα παραγωγής τροφίμων.

 

TAGS