Ο προδιαβήτης δηλαδή η μεταβολική διαταραχή που κάνει αντίσταση στην ινσουλίνη και αυξημένο επίπεδο σακχάρου αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου κατά 15% κατά μέσο όρο.

Ο προδιαβήτης αναφέρεται σε άτομα με διαταραχή ανοχής γλυκόζης (IGT) ή διαταραχή γλυκόζης νηστείας (IFG) ή έναν συνδυασμό αυτών των δύο. Η στατιστική ανάλυση έδειξε ότι ο προδιαβήτης -είτε με την μορφή IGT, είτε IFG ή κάποιον συνδυασμό τους- αποτελεί παράγοντα αυξημένου κινδύνου για καρκίνο. Η παχυσαρκία, που αποτελεί σημαντικό παράγοντα κινδύνου για εμφάνιση διαβήτη, έχει επίσης συσχετιστεί με αυξημένη πιθανότητα εκδήλωσης καρκίνου.

Τα είδη καρκίνου που φαίνεται να σχετίζονται περισσότερο με τον προδιαβήτη, είναι του εντέρου/στομάχου, του ήπατος, του παγκρέατος, του μαστού και του ενδομητρίου. Αντίθετα, δεν φαίνεται να υπάρχει σχέση με τους καρκίνους των πνευμόνων, του προστάτη, των ωοθηκών, των νεφρών και της ουροδόχου κύστης.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, η χρόνια υπεργλυκαιμία και το σχετικό χρόνιο οξειδωτικό στρες του οργανισμού λόγω της υπερβολικής συσσώρευσης σακχάρου στο αίμα, μπορεί να δράσουν ως καρκινογόνοι παράγοντες. Επίσης, η αυξημένη αντίσταση στην ινσουλίνη οδηγεί σε αυξημένη παραγωγή της εν λόγω ορμόνης, πράγμα που με τη σειρά του μπορεί να διευκολύνει την ανάπτυξη και τον πολλαπλασιασμό των καρκινικών κυττάρων. Ένας τρίτος βιολογικός μηχανισμός μπορεί να αφορά την ύπαρξη γενετικών μεταλλάξεων, οι οποίες προδιαθέτουν έναν άνθρωπο ταυτόχρονα τόσο για προδιαβήτη, όσο και για καρκίνο.