Η ανεργία, εκτός των άλλων πιο προφανών συνεπειών της, έχει και μία πιοαφανή: μειώνει τη γονιμότητα των γυναικών, σύμφωνα με μια νέα αμερικανική επιστημονική έρευνα. Η μελέτη δείχνει ότι κυρίως επηρεάζονται οι γυναίκες μεταξύτων 20 έως 25 ετών, ενώ όσο περισσότερο διαρκεί η ανεργία, τόσο φαίνεται να είναιμεγαλύτερη η επίπτωση στη γονιμότητα.

Οι ερευνητές, με επικεφαλής την Τζάνετ Κάρι του Πανεπιστημίου Πρίνστον, πουέκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό της Εθνικής Ακαδημίας Επιστημών τωνΗΠΑ (PNAS), συσχέτισαν στατιστικά στοιχεία για τη διαχρονική γονιμότητα τωνγυναικών (γεννήσεις ανά έτος) με τον δείκτη της ανεργίας στις ΗΠΑ. Για τον λόγοαυτό, ανέλυσαν πάνω από 140 εκατομμύρια γεννήσεις κατά την περίοδο 1975 - 2010, εστιάζοντας στην ημερομηνία της σύλληψης του παιδιού παρά της γέννας,καθώς είναι η αρχική απόφαση για την εγκυμοσύνη αυτή που κυρίως επηρεάζεται απότην προσωπική και γενικότερη οικονομική κατάσταση.

Η ανάλυση έδειξε ότι για κάθε μία ποσοστιαία μονάδα (1%) που αυξάνεται η μέσηανεργία, μειώνεται η μέση γονιμότητα των γυναικών ηλικίας 20 έως 24 ετών κατά έξιγεννήσεις ανά 1.000 γυναίκες. Σε βάθος χρόνου (έως την ηλικία των 40 ετών γιατις ίδιες γυναίκες), έχουν χαθεί συνολικά 14,2 γεννήσεις ανά 1.000 γυναίκεςεξαιτίας της αρχικής αύξησης της ανεργίας κατά 1%. Αυτή η πιο μακροπρόθεσμηεπίπτωση οφείλεται κυρίως στις γυναίκες που -λόγω της ανεργίας- τελικά δεν κάνουνκαθόλου παιδιά.

Οι δημογράφοι και άλλοι επιστήμονες εδώ και πάνω από έναν αιώνα μελετούν τησχέση ανεργίας και γονιμότητας. Οι περισσότερες έρευνες έχουν καταλήξει στοσυμπέρασμα ότι η γονιμότητα πέφτει βραχυπρόθεσμα λόγω της ανεργίας, όμως, ωςτώρα ήταν άγνωστο αν πρόκειται για μια προσωρινή επίπτωση, καθώς οι περισσότερεςγυναίκες μπορεί απλώς να αναβάλλουν τη γέννηση ενός παιδιού, έως ότου βελτιωθούντα οικονομικά τους.

Η νέα μελέτη, όμως, δείχνει ότι πέρα από τις βραχυπρόθεσμες επιπτώσεις,υπάρχουν και μακροχρόνιες. Δηλαδή οι ίδιες γυναίκες που βίωσαν την ανεργία κατάτην τρίτη δεκαετία της ζωής τους, κάνουν τελικά λιγότερα ή καθόλου παιδιά στηνδιάρκεια της γόνιμης ζωής τους. Όπως επισημαίνει η έρευνα, «είναι πράγματιαξιοσημείωτο ότι οι αλλαγές στις μακροοικονομικές συνθήκες κατά τη νεαρή ενήλικηζωή έχουν τέτοια σημαντική επίπτωση στην μελλοντική ζωή μιας γυναίκας».

Σύμφωνα με την μελέτη, μία αύξηση 1% στον δείκτη ανεργίας για τις γυναίκες 20έως 24 ετών σχετίζεται με μία αύξηση κατά 0,5% του αριθμού των γυναικών που δενπαντρεύονται ποτέ στη ζωή τους. Αυτό συμφωνεί με προηγούμενα ευρήματα ότι όσοαυξάνεται η ανεργία σε μια χώρα, τόσο μειώνονται οι γάμοι, συνεπώς και οιγεννήσεις παιδιών.

Η μελέτη επισημαίνει ότι αν σε μια χώρα υπάρχει παρατεταμένη ύφεση και ανεργία(π..χ. όπως συνέβη στον μεσοπόλεμο), τότε κατά τη συνολική περίοδο των ετών πουη οικονομία θα βρίσκεται σε πτώση, θα «χαθεί» αθροιστικά ένας καθόλου αμελητέοςαριθμός παιδιών λόγω λιγότερων γεννήσεων. Αυτή η διαπίστωση δεν αποκλείεται νααφορά και μια χώρα όπως η Ελλάδα, όπου η ανεργία εδώ και χρόνια εμφανίζεισημαντική αύξηση και δεν αναμένεται να υποχωρήσει γρήγορα στα προ κρίσηςεπίπεδα.