Συσχετίστηκε η συχνότητα κατανάλωσης αλκοόλ με την κατάσταση του σπέρματός και το αποτέλεσμα ήταν άκρως ενδιαφέρον. 

Στην έρευνα που έγινε σε 1.221 άνδρες ηλικίας 18 έως 28 ετών, οι οποίοι έκαναν αναλυτικές ιατρικές εξετάσεις για να καταταχθούν στον στρατό, είχαν καταναλώσει κατά μέρο όρο 11 αλκολούχα ποτά την εβδομάδα. 

Όσο περισσότερο έπινε κανείς μέσα στην εβδομάδα, τόσο χειρότερη ήταν η ποιότητα του σπέρματός του, όσον αφορά τον αριθμό των σπερματοζωαρίων, την κινητικότητά τους, το μέγεθος και το σχήμα τους. Η αρνητική επίπτωση ήταν ορατή σε όσους έπιναν ακόμη και μέτριες ποσότητες (πάνω από πέντε την εβδομάδα), αλλά ήταν σαφώς πιο έντονη σε όσους έπιναν πολύ (πάνω από 25 ποτά εβδομαδιαίως).

Όσοι έπιναν περισσότερο από όλους (πάνω από 40 ποτά την εβδομάδα), είχαν κατά μέσο όρο 33% λιγότερα συνολικά σπερματοζωάρια και 51% λιγότερα φυσιολογικά σπερματοζωάρια, σε σχέση με όσους έπιναν λίγο (ένα έως πέντε ποτά).