Η λαρυγγοφαρυγγική παλινδρόμηση (LPR), ευρύτερα γνωστή ως «αθόρυβη παλινδρόμηση», οφείλεται στα οξέα του στομάχου που κινούνται προς τον οισοφάγο. Αν και η αιτιολογία της είναι η ίδια με αυτήν της γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης (GERD), τα συμπτώματα της πάθησης διαφέρουν.

Η λαρυγγοφαρυγγική παλινδρόμηση δεν εκδηλώνεται με τη γνωστή καούρα. Η διάγνωση είναι αρκετά δύσκολο να επιτευχθεί, γι' αυτό και το σύνδρομο πήρε το προσωνύμιο «αθόρυβη παλινδρόμηση».

Στα δύο άκρα του οισοφάγου υπάρχουν οι σφιγκτήρες μύες. Αυτοί οι μυϊκοί δακτύλιοι φροντίζουν ώστε το περιεχόμενο του στομάχου να μην εξέρχεται εκ νέου προς την ανώτερη γαστρική δίοδο.

Εάν υπάρχει δυσλειτουργία στους σφιγκτήρες, τα οξέα του στομάχου παλινδρομούν προς το φάρυγγα, το λάρυγγα ή και το οπίσθιο τμήμα της ρινικής οδού. Αποτέλεσμα είναι η εκδήλωση φλεγμονής.

Τα συνηθέστερα συμπτώματα της λαρυγγοφαρυγγικής παλινδρόμησης είναι τα εξής:

1. χρόνιος βήχας

2. βραχνή φωνή

3. άσθμα

4. συριγμός («σφύριγµα» της αναπνοής)

5. άπνοια (σύντομη διακοπή της αναπνοής)

6. δυσκολία κατάποσης

Εάν τα στομαχικά οξέα συσσωρευτούν στο φάρυγγα και το λάρυγγα μπορεί να προκαλέσουν χρόνιο ερεθισμό και εκτενείς βλάβες.