Θετικές είναι οι επιδράσεις της νηστείας στην υγεία, σύμφωνα με την επιδημιολογική παρουσίαση με μελέτη επιστημόνων του Πανεπιστημίου Θράκης.

μελέτη η οποία στηρίχτηκε σε μια παλιότερη που είχε κάνει το Πανεπιστήμιο στα μοναστήρια της Μεσαιωνικής και Λακωνικής Μάνης έδειξε ότι υπάρχουν θετικές επιδράσεις στην υγεία συγκρίνοντας τις τιμές των δεικτών χοληστερίνης, τριγλυκεριδίων αλλά και σωματικού βάρους πριν και μετά τη νηστεία σε μοναχούς" ανέφερε ο διευθυντής του Εργαστηρίου Υγιεινής και Προστασίας Περιβάλλοντος του Τμήματος Ιατρικής του ΔΠΘ Θεόδωρος Κωνσταντινίδης, υπογραμμίζοντας ότι "υπάρχουν μελέτες που δείχνουν ότι, ισχύει για τους μοναχούς ισχύει και για τον γενικό πληθυσμό".