Οι πολλές ώρες εργασίας φέρνουν δυσάρεστες επιπτώσεις τόσο στην υγεία του εργαζόμενου όσο και στο οικογενειακό του περιβάλλον.

Όπως προκύπτει από έρευνες που διεξάγονται τα τελευταία χρόνια η Αυστραλία, είναι μεταξύ των τεσσάρων αναπτυγμένων χωρών της υφηλίου, που οι εργαζόμενοι κάνουν υπερωρίες με το ένα τρίτο των εργαζομένων κυρίως άντρες να εργάζονται πάνω από 50 ώρες την εβδομάδα. 

Ο επικεφαλής της Σχολής Υγείας του Πληθυσμού του Πανεπιστημίου Αδελαΐδας, Dr. Dino Pisaniello, δηλώνει ότι η έρευνα που έχει γίνει αναφορικά με την ανάγκη επίτευξης ισορροπίας μεταξύ εργασίας και προσωπικής ζωής, δείχνει ότι οι πολλές ώρες εργασίας έχουν δυσάρεστες επιπτώσεις όχι μόνο στον ίδιο τον εργαζόμενο, αλλά και την οικογένειά του. 

"Περίπου 30% των εργαζομένων, άνδρες στην πλειονότητά τους, σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία εργάζονται πάνω από 50 ώρες την εβδομάδα και αυτό είναι ανησυχητικό. Αναφορικά με τα αίτια, αυτά μπορούμε να τα αποδώσουμε στις απαιτήσεις της ίδιας της δουλειάς ή στο γεγονός ότι τους αρέσει το είδος της εργασίας με την οποία ασχολούνται. Αυτό όμως δημιουργεί, αναπόφευκτα και προβλήματα υγείας" σημειώνει. 

O ίδιος υποστηρίζει ότι οι επιπτώσεις των επιπλέον ωρών εργασίας στην υγεία, έχουν επιπτώσεις και στα μέλη της οικογένειας "Οι υπερωρίες του πατέρα, για παράδειγμα, βλέπουμε ότι διαταράσσουν την ισορροπία μεταξύ εργασίας και οικογενειακής ζωής, πράγμα που έχει επιπτώσεις στα παιδιά του. Από σχετικές έρευνες που έγιναν στο Πανεπιστήμιο Αδελαΐδας, διαπιστώσαμε ότι μία από τις επιπτώσεις είναι να γίνονται υπέρβαροι οι ίδιοι και παχύσαρκα τα παιδιά τους" αναφέρει.