Στον Καπνικό Σταθμό Κατερίνης θα βρεθεί το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου και την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου η Κινητή Παιδιατρική και Οδοντιατρική Μονάδα των Γιατρών του Κόσμου.

Η Μονάδα θα παρέχει δωρεάν τις παρακάτω υπηρεσίες:

  • παιδιατρική περίθαλψη, διαγνωστικό έλεγχο, οδοντιατρικό έλεγχο και παρακολούθηση
  • φαρμακευτική αγωγή με την παροχή βασικών παιδιατρικών φαρμάκων
  • προληπτική φροντίδα και αγωγή υγείας
  • εμβολιαστική κάλυψη σε ανασφάλιστα παιδιά