Φόρουμ  διοργανώνει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, με θέμα τις μη μεταδοτικές ασθένειες. Η διογράνωση με τίτλο
“Αντιμετωπίζοντας την Πρόκληση των Μη Μεταδοτικών Ασθενειών” θα πραγματοποιηθεί στις 27 Απριλίου, στην Μόσχα. Στο εν λόγω Φόρουμ θα συμμετάσχουν ο ΟΗΕ, ΜΚΟ, ιδιωτικές εταιρείες, εκπρόσωποι κρατών, μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας κ.α.

Το Παγκόσμιο Φόρουμ θα διαμορφώσει την ατζέντα των θεμάτων που θα συζητηθούν περαιτέρω τόσο στη συνάντηση υψηλού επιπέδου του ΟΗΕ (19-20 Σεπτεμβρίου 2011), όσο και στην 1η Παγκόσμια Υπουργική Διάσκεψη για τους Υγιεινούς Τρόπους Ζωής και τον Έλεγχο των Μη Μεταδοτικών Ασθενειών, η οποία θα πραγματοποιηθεί 28-29 Απριλίου στη Μόσχα.

πηγή: ΚΕΕΛΠΝΟ