Τουλάχιστον δέκα ή ακόμη και περισσότερα χρόνια θα χρειαστούν για να εξαλειφθεί πλήρως η υψηλή παθογονικότητα του ιού Α (Η5Ν1), στις έξι χώρες που εξακολουθεί να ενδημεί. Πέρα από τη διαπίστωση αυτή, η έκθεση του Διεθνούς Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας (FAO) περιλαμβάνει συγκεκριμένες συστάσεις για κάθε χώρα σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν κατά τα επόμενα πέντε χρόνια προς την κατεύθυνση της εξάλειψης του ιού.

Πηγή: ΚΕΕΛΠΝΟ