Το νέο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών υπέγραψε ο Υπουργός Υγείας, Μάκης Βορίδης.

Αφορά στο 2015 και αναφέρεται τόσο στα παιδιά και στους εφήβους, όσο και στους ενηλίκους.

Το πρόγραμμα διαμορφώθηκε από την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών μετά από εμπεριστατωμένη μελέτη των επιδημιολογικών στοιχείων της χώρας μας, τα πρόσφατα δεδομένα της εμβολιαστικής κάλυψης παιδιών και εφήβων με τα εμβόλια που περιλαμβάνονται στο εθνικό χρονοδιάγραμμα αλλά και τις σύγχρονες συστάσεις των διεθνών οργανισμών. 

Το πρόγραμμα αφορά σε παιδιά, εφήβους αλλά και ενήλικες.

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση, ιδιαίτερη σημασία δόθηκε στην προστασία και των ενηλίκων με νέα εμβόλια.

Σημειώνεται ότι το χρονοδιάγραμμα εμβολιασμών της χώρας μας είναι από τα πληρέστερα των ευρωπαϊκών χωρών και εγγυάται με την εφαρμογή του την προστασία από τις λοιμώξεις παιδιών-εφήβων και ενηλίκων.