Εθελοντική αιμοδοσία διοργανώνεται, στις 19 Μαΐου (9:30-12:30), στην Αίθουσα Τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), από το Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας του Πανεπιστημίου, το Σύλλογο Γονέων Παιδιών και Πασχόντων από Μεσογειακή Αναιμία Νομού Θεσσαλονίκης και το Δίκτυο Συλλόγων Σωματικής Υγείας Θεσσαλονίκης. Το αίμα που θα συλλέγεται δε θα χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία "Τράπεζας αίματος" ή για κάποια συγκεκριμένη κατηγορία ασθενών, αλλά για την "κάλυψη των αναγκών σε αίμα του άγνωστου ασθενή σε όλη τη χώρα, ανεξάρτητα από το είδος της πάθησής του, του φύλου, ή της φυλής που ανήκει".

Πληροφορίες για το κοινό: Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας, Μητροπόλεως 10, 3ος όροφος, τηλ.: 2310500477, 500478.