Μία καινοτόμα τεχνική που εφαρμόζεται σε πολύ περιορισμένο αριθμό Κέντρων Παγκρεατικής Χειρουργικής παγκοσμίως βρίσκεται τώρα και στην Ελλάδα χάρη στην ομάδα του Επίκουρου Καθηγητή Χειρουργικής κ. Τσιώτου.

    Τα τελευταία χρόνια η ομάδα του Επίκουρου Kαθηγητή Χειρουργικής κ. Τσιώτου έχει αφαιρέσει πολλούς καρκινικούς όγκους     στο πάγκρεας- οι οποίοι έχουν θεωρηθεί ως “ανεγχείρητοι” παγκοσμίως.

  Αυτό  επιτυγχάνεται με προγραμματισμένη συναφαίρεση και του τμήματος της πυλαίας φλέβας που διηθείται.  

 Η καινοτομία της τεχνικής 

Στις περισσότερες περιπτώσεις, μέχρι τώρα, η διάγνωση του καρκίνου του παγκρέατος δε γινόταν εγκαίρως. Αντιθέτως συνέβαινε όταν η νόσος είχε προχωρήσει και βρισκόταν πια σε ανεγχείρητο στάδιο. 

Αυτό συνήθως γίνεται είτε γιατί ο καρκίνος είχε ήδη κάνει μεταστάσεις στο ήπαρ, είτε γιατί είχε επεκταθεί κι εισχωρήσει στις πολύ μεγάλες και κρίσιμες γειτονικές φλέβες όπως την πυλαία και την άνω μεσεντέριο φλέβα. 

Το κρίσιμο και θετικό όμως χαρακτηριστικό των ασθενών αυτών είναι ότι παρόλο που ο όγκος τους είναι “τοπικά εκτεταμένος” , δεν έχει κάνει ακόμα μεταστάσεις.  

Όπως καταλαβαίνετε το πιο σημαντικό είναι να γίνει ριζική αφαίρεση του όγκου. Δυστυχώς, οι ασθενείς με διήθηση της πυλαίας φλέβας θεωρούνται γενικώς ανεγχείρητοι και καταδικάζονται να παραμείνουν στην πρώτη κατηγορία της κακής πρόγνωσης και της πολύ μειωμένης επιβίωσης. Έτσι, σε παγκόσμιο επίπεδο, χιλιάδες ασθενείς κάθε χρόνο καταλήγουν στο θάνατο από αρχικά μη μεταστατικό καρκίνο του παγκρέατος, που όμως δεν υπάρχει η απαιτούμενη εμπειρία και γνώση για ν’ αφαιρεθεί. 

Επομένως η καινοτομία έγκειται, με την προϋπόθεση της έγκαιρης διάγνωσης, στην αφαίρεση καρκινικού όγκου σε ένα δύσκολο μέχρι σήμερα και ιατρικά “δυσπρόσιτο” σημείο. 

Δύο τρόποι εφαρμογής της μεθόδου 

Όταν γίνεται ο σχεδιασμός αυτής της εγχείρησης, το πάγκρεας προσεγγίζεται με διαφορετικό τρόπο από τον συνηθισμένο και η πυλαία φλέβα αφαιρείται μαζί με τον όγκο. Το τμήμα της πυλαίας φλέβας που αφαιρείται αντικαθίσταται με διάφορους τρόπους που βασικά εξαρτώνται από το μήκος της φλέβας που αφαιρέθηκε. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί φλεβικό μόσχευμα (από άλλη φλέβα του ίδιου του ασθενή) ή συνθετικό μόσχευμα.

Η πρακτική διαδικασία 

O ιατρός προτείνει τη βαθιά μελέτη των αξονικών/ μαγνητικών τομογραφιών από τον ίδιο τον χειρουργό και τις απαραίτητες εξειδικευμένες προεγχειρητικές εξετάσεις.  Η εγχείρηση αυτή διαρκεί συνήθως περίπου 6- 8 ώρες και η συνολική νοσηλεία 7- 10 ημέρες. Πρέπει να τονιστεί ότι αυτή είναι μία πάρα πολύ προηγμένη, δύσκολη και απαιτητική τεχνική με σημαντικότατες και κρισιμότατες τεχνικές λεπτομέρειες που καθιστά εγχειρήσιμους όγκους του παγκρέατος που σχεδόν όλοι οι χειρουργοί παγκοσμίως (πλήν ελαχίστων) θεωρούν “ανεγχείρητους”. Και είναι αλήθεια ότι αυτή είναι η συμβατική γνώση.  

Η πρόοδος είναι στη θετική πλέον πρόγνωση 

Η πρόγνωση σε ασθενείς με ανεγχείρητο καρκίνο του παγκρέατος δίνει μέσο χρόνο επιβίωσης 3- 4 μήνες. Σε αυτό το σημείο πρέπει να τονίσουμε ότι η μέση επιβίωση αποτελεί ένα στατιστικό μέγεθος και σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί πρόγνωση γιά κάθε ένα ασθενή εξατομικευμένα. Κάθε περίπτωση είναι μοναδική. Αντιθέτως, η πρόγνωση ασθενών που έχουν υποβληθεί σε πραγματικά ριζική εγχείρηση είναι σημαντικά καλύτερη και ο μέσος χρόνος επιβίωσή τους μπορεί να φτάσει το 25- 30% γιά τρία χρόνια! 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον κ. Τσιώτο Γρηγόριο, Επίκ. Καθηγητής Χειρουργικής, Mayo Clinic, τηλ. Επικοινωνίας: 2106460896, 6972094230 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.digestive-surgery.gr