Οι περισσότεροι άνθρωποι θα παραδέχονταν πώς έχουν υπάρξει, σε συγκεκριμένες στιγμές και για συγκεκριμένα θέματα, αναβλητικοί στην ζωή τους. Μελέτες στις ΗΠΑ, στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Αυστραλία έχουν διαπιστώσει ότι περίπου το 20% των ενηλίκων στο γενικό πληθυσμό είναι χρόνιοι αναβλητικοί και συχνά αυτό το ποσοστό είναι πολύ υψηλότερο σε σχολικά ή πανεπιστημιακά πλαίσια.

Πάρα το γεγονός ότι η αναβλητικότητα είναι μια αρκετά χαρακτηριστική συμπεριφορά για πολλούς ανθρώπους, ωστόσο, υπάρχει μια διαφορά μεταξύ της γενικής αναβλητικότητας, που όλους μας χαρακτηρίζει σε ορισμένες χρονικές περιόδους, και την πιο προβληματική αναβλητικότητα η οποία συχνά παρεξηγείται σαν τεμπελιά ή κακή διαχείριση του χρόνου.

Με τον όρο αναβλητικότητα εννοούμε την συνειδητή απόφαση που παίρνει κανείς χωρίς κάποιο βάσιμο λόγο να καθυστερήσει ή να μην ολοκληρώσει μια δουλειά ή ένα στόχο στον οποίο έχει δεσμευτεί και κάνει στη θέση της κάτι το οποίο είναι μικρότερης σημασίας παρά την ύπαρξη αρνητικών συνεπειών από την μη ολοκλήρωση της αρχικής δουλειάς ή του στόχου.

Μπορεί κανείς να είναι αναβλητικός χωρίς να σημαίνει ότι αυτό ισχύει για όλους τους τομείς της ζωής του. Μερικοί τομείς που μπορεί να πλήττονται από την αναβλητικότητα μπορεί να είναι ο επαγγελματικός, το διάβασμα, τα οικιακά, η υγεία, τα οικονομικά, οι οικογενειακές και κοινωνικές σχέσεις, η προσωπική ανάπτυξη και η λήψη αποφάσεων. Το αναβλητικό άτομο συνήθως στη θέση της δουλειάς που έχει αναβάλει μπορεί να ασχολείται με άλλες πιο ευχάριστες δραστηριότητες, με δουλειές που δεν είναι τόσο επείγουσες, να ονειροπολεί, να κοινωνικοποιείται ή να χρησιμοποιεί άλλους περισπασμούς όπως το φαγητό, ο ύπνος ή ακόμα και η χρήση ουσιών.

Η ακραία μορφή αναβλητικότητας μπορεί να οδηγήσει σε άγχος, ενοχές και μειωμένη παραγωγικότητα καθώς και δυσαρέσκεια από το περιβάλλον από τη μη τήρηση υποχρεώσεων και προθεσμιών. Αν υποφέρετε από μια τέτοιας μορφής χρόνια αναβλητικότητα η οποία υποσκάπτει την φυσιολογική σας λειτουργικότητα, ίσως χρειάζεται να ζητήσετε βοήθεια από κάποιον ειδικό για να την αντιμετωπίσετε.
Πηγή: queen.gr