Ποσοστό μεγαλύτερο του 40% κατέχουν οι Αλβανοί όσον αφορά στο κάπνισμα, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία από το Ινστιτούτο Δημόσιας Υγείας της χώρας. Αξίζει να σημειωθεί ότι, το ποσοστό αυτό είναι αρκετά υψηλότερο σε σχέση με ορισμένα χρόνια πριν, κατατάσσοντας την Αλβανία πολύ υψηλά στο σχετικό κατάλογο των ευρωπαϊκών χωρών. Παράλληλα, η αύξηση του ποσοστού των καπνιστών στην Αλβανία οφείλεται αφενός μεν στο γεγονός ότι περισσότεροι νέοι, αλλά και γυναίκες καπνίζουν πλέον.

"Το ποσοστό των γυναικών που καπνίζουν και ζουν σε αστικές περιοχές είναι κατά 2,5 φορές υψηλότερο σε σχέση με αυτό των γυναικών που καπνίζουν και προέρχονται από αγροτικές περιοχές. Μάλιστα, ο αριθμός των γυναικών που καπνίζει αυξάνει, ενώ αντίθετα μειώνεται ο αριθμός των ανδρών καπνιστών", επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση.