Η Ελληνική Εταιρεία Καρδιαγγειακής Υγείας σε συνεργασία με την Επιστημονική Ένωση Ιατρών Υγεία , διοργανώνει μία ημερίδα σχετικά με τα νεώτερα στη πρόληψη των καρδιαγγειακών νοσημάτων, στο Νοσοκομείο Μητέρα (Αίθουσα Ν. Λούρος), στις 28 Ιουνίου

Πιστή στον ιδρυτικό και καταστατικό της ρόλο, η Ελληνική Εταιρεία Καρδιαγγειακής Υγείας, έχει στόχο την επιμόρφωση γιατρών και κοινού σε θέματα που σχετίζονται με την υγεία της καρδιάς και των αγγείων.

Τα καρδιαγγειακά νοσήματα συνεχίζουν να είναι η κύρια αιτία θανάτου τόσο παγκοσμίως όσο και στην Ελλάδα. Σήμερα η πρόληψη των καρδιαγγειακών νοσημάτων στηρίζεται σε επιδημιολογικά και σε τεκμηριωμένα ιατρικά δεδομένα.

Η ημερίδα έχει σκοπό την ανασκόπηση των σύγχρονων αυτών δεδομένων και την αναζήτηση μετάφρασής τους σε ιατρικές πρακτικές.

Τα θέματα που θα αναλυθούν είναι τα ακόλουθα:

•    Η πορεία των καρδιαγγειακών νοσημάτων ανά την υφήλιο τον 20ο και 21ο αιώνα. Η εθνική στρατηγική πρόληψης και ποια τα αποτελέσματα. Ν.Β. Καρατζάς

•    Η έννοια του παράγοντα κινδύνου. Ο συνολικός, ο σχετικός, ο απόλυτος καρδιαγγειακός κίνδυνος. Θ. Μουντοκαλάκης

•    Υπέρταση. Νεώτερα πρόληψης και αντιμετώπισης. Γ. Στεργίου

•    Στατίνες: ένα ισχυρό όπλο πρόληψης, για ποιους και πότε. Α. Πιπιλής 

•    Παχυσαρκία, σακχαρώδης διαβήτης και κίνδυνος καρδιαγγειακών νοσημάτων. Ι. Ιωαννίδης

•    Διατροφή και καρδιαγγειακά νοσήματα. Σύγχρονες αντιλήψεις.         Σ. Ευσταθίου

•    Η εξάπλωση του καπνίσματος στις κοινωνίες. Οι συνέπειες και τα οφέλη του περιορισμού. Η. Αβραμόπουλος

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα:
www.hearthealth.gr