Ανησυχητικά είναι τα στοιχεία για την κατάσταση της υγείας των Ελλήνων που καταγράφει έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ, το διάστημα 2009-2014, και αποτυπώνει αυξητικές τάσεις στα χρόνια νοσήματα και τις ψυχικές διαταραχές και ότι ένας στους δυο είναι υπέρβαρος, παρότι το 74,8% του πληθυσμού της Ελλάδας, 15 ετών και άνω, δηλώνει ότι έχει πολύ καλή ή καλή υγεία.

Το εύρημα που προκαλεί εντύπωση είναι ότι σύμφωνα πάντα με την εν λόγω έρευνα είναι ότι επτά στους δέκα Έλληνες δεν καπνίζουν.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία :

  • 3 στους 10 (27,3%) ηλικίας 15 ετών και άνω καπνίζουν καθημερινά
  • 1 στους 20 (5,3%) καπνίζει περιστασιακά.
  • 7 στους 10 (67,4%) δεν καπνίζουν. Από αυτούς, το 51,4% δεν έχει καπνίσει ποτέ, ενώ το 16% κάπνιζε στο παρελθόν και το έχει διακόψει για περισσότερους από 6 µήνες.

Σε σχέση με το 2009, µείωση 14,4% καταγράφεται στο ποσοστό των καθηµερινών καπνιστών (από 31,9% σε 27,3%) και μείωση (11,7%) στο ποσοστό όσων καπνίζουν περιστασιακά (από 6% σε 5,3%).

Ως προς το φύλλο, καπνίζουν, καθηµερινά ή περιστασιακά:

  • 4 στους 10 (39,4%) άνδρες ηλικίας 15 ετών και άνω και
  • περίπου 3 στις 10 (26,4%) γυναίκες ηλικίας 15 ετών και άνω

Ένα άλλο στοιχείο της έρευνας αποκαλύπτει ότι μόνο 2 στους 10 (22,8%) ηλικίας 15 ετών και άνω κάνουν αθλητισµό, γυµναστική ή άσκηση για ψυχαγωγία από 1 έως 7 ηµέρες την εβδοµάδα.

Παράλληλα, ανησυχία προκαλεί το εύρημα ότι το 4,7% του πληθυσμού δηλώνει ότι έχει κατάθλιψη, ποσοστό που είναι αυξημένο κατά 80,8% σε σχέση με το ποσοστό του 2009 (2,6%).

Κατάθλιψη φέρεται να εμφανίζουν τρεις στους δέκα άνδρες και σχεδόν επτά στις δέκα γυναίκες, ενώ το 7,6% του πληθυσμού πάσχει από αγχώδεις διαταραχές, το 1,7% από άλλες ψυχικές διαταραχές και το 1,0% από ανοϊκή διαταραχή ή νόσο Alzheimer.