Ένα ολοκληρωμένο σχέδιο το οποίο βασίζεται σε έξι άξονες και στοχεύει στην ανάδειξη και στήριξη της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας, παρουσίασε σε ειδική εκδήλωση σήμερα η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας. Στόχος είναι να ενισχυθεί η παρουσία των φαρμακευτικών επιχειρήσεων που επενδύουν και παράγουν στην Ελλάδα, αποτελώντας έτσι αφενός ένα σημαντικό «εργαλείο» για την εξασφάλιση ότι όλοι οι έλληνες πολίτες θα έχουν πρόσβαση σε φάρμακα, αφετέρου να καταστούν ισχυρός μοχλός ανάπτυξης στην προσπάθεια ανάκαμψης της Ελληνικής οικονομίας. 

Σύμφωνα με την παρουσίαση την οποία έκανε η εταιρεία Planet και η υφυπουργός για θέματα βιομηχανίας κ. Θεοδώρα Τζάκρη, οι άξονες πάνω στους οποίους στηρίζεται το σχέδιο ανάπτυξης είναι: 

Α) Η Ενίσχυση της Ζήτησης Προϊόντων Ελληνικής Φαρμακοβιομηχανίας κυρίως μέσα από την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης για την ποιότητα και αποτελεσματικότητα των γενοσήμων 

Β) Η Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας Ελληνικών Επιχειρήσεων μέσα από κινήσεις  που μπορούν να τονώσουν τις εξαγωγές και της βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας 

Γ) Η  Ενίσχυση της Δραστηριοτήτων Έρευνας & Καινοτομίας με βασικό ζήτημα τη διασύνδεση του έργου των ελλήνων επιστημόνων με την παραγωγική διαδικασία 

Δ) Η Ενδυνάμωση του Ανθρώπινου Δυναμικού με την επιμόρφωση των εργαζόμενων στις νέες απαιτήσεις του κλάδου 

Ε) Η Διασφάλιση των Υποστηρικτικών Υπηρεσιών & Yποδομών με την παροχή προς την εγχώρια φαρμακοβιομηχανία όλων των εργαλείων εκείνων (όπως μελέτες, τρόπος καταγραφής δεδομένων από τη διεθνή χώρο του φαρμάκου) που μπορούν να παρασχεθούν ακόμη και μέσα από τον ΕΟΦ 

ΣΤ) Η Βελτίωση του Περιβάλλοντος Χρηματοδότησης μέσα από την αξιοποίηση όλων των πηγών ρευστότητας που είναι διαθέσιμες όπως είναι τα ευρωπαϊκά προγράμματα. 

Διαβάστε περισσότερα στο healthmag.gr