Συντονιστικό ρόλο στην θεραπευτική αντιμετώπιση των ασφαλισμένων αναλαμβάνει ο οικογενειακός γιατρός, καθώς αυτός θα είναι υπεύθυνος στο εξής για την πρόσβαση των ασθενών στους ειδικούς γιατρούς, ανάλογα με την πάθηση ή τις παθήσεις τους.

Αυτό προβλέπεται από τη σχετική απόφαση του υπουργού Υγείας Ανδρέα Ξανθού, με την οποία ορίζεται ο τρόπος παραπομπής των ασθενών στους γιατρούς ειδικοτήτων, και η οποία αναφέρει τα εξής: «Ο οικογενειακός ιατρός, όπως προβλέπεται στο άρθρο 6 του ν. 4486/2017, αντιπροσωπεύει το πρώτο σημείο επαφής του πολίτη με το δημόσιο σύστημα υγείας και υποστηρίζει την «κυκλοφορία» του μέσα σε αυτό, ενεργώντας ως πλοηγός. 

Ο οικογενειακός ιατρός παραπέμπει τον λήπτη υπηρεσιών υγείας στα Κέντρα Υγείας, τις δημόσιες μονάδες δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας και τους συμβεβλημένους με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. παρόχους υπηρεσιών υγείας εντός της οικείας Υ.ΠΕ.,εφόσον το κρίνει ιατρικώς απαραίτητο. 

Διαβάστε περισσότερα στο healthmag.gr