Η συμμετοχή σε οποιαδήποτε δραστηριότητα που περιλαμβάνεται στο φάσμα του 'αθλητισμού αναψυχής' ενεργεί ευεργετικά στην υγεία και την ποιότητα ζωής των πολιτών κάθε κοινωνίας. Ιδιαίτερα δε σε δύσκολες καταστάσεις ή συγκυρίες, όπως η παρούσα, όλοι έχουν την ανάγκη να συμμετέχουν σε δράσεις που χαλαρώνουν και γεμίζουν αυτοπεποίθηση, δύναμη και αισιοδοξία. 

Τα παραπάνω δηλώνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Χάρης Κουθούρης , επίκουρος καθηγητής στη "Διοίκηση Δραστηριοτήτων Αναψυχής" στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, παρουσιάζοντας τα αποτελέσματα μελέτης που διερευνά τη σχέση μεταξύ κινήτρων συμμετοχής και ποιότητας παροχής υπηρεσιών στη χειμερινή δραστηριότητα της παγοδρομίας αναψυχής. 

Αποτελέσματα έρευνας

Στα κίνητρα συμμετοχής στην παγοδρομία αναψυχής, σημαντικότερος παράγοντας συμμετοχής είναι η νέα εμπειρία και η κοινωνικοποίηση. Ακολουθούν η «ψυχική διέγερση» και η «ανάπτυξη ικανοτήτων». Το κίνητρο «άσκηση» έλαβε μικρότερες τιμές, με επόμενο την «αυτοπεποίθηση» και τελευταίο την «κοινωνική αναγνώριση». 

«Το παγοδρόμιο, ο πάγος, τα πέδιλα, το γλίστρημα, η μουσική υπόκρουση, τα χρώματα, η πρωτόγνωρη εμπειρία, η κίνηση, η άσκηση, γενικά όλο το εντυπωσιακό περιβάλλον που βιώνει κάθε άτομο που συμμετέχει στην παγοδρομία αναψυχής, συνδράμει στην ανάπτυξη δυναμικής ψυχολογίας και θετικής σκέψης», καταλήγει ο κ. Κουθούρης.