Η θεραπεία υποκατάστασης νικοτίνης, περιλαμβανομένων των επιθεμάτων και της τσίχλας, δεν φαίνεται να βοηθά ανθρώπους να διακόπτουν το κάπνισμα μακροπρόθεσμα, αναφέρουν ερευνητές. Σε έρευνα που δημοσιεύεται στη διαδικτυακή έκδοση του περιοδικού  «Tobacco Control», ερευνητές στο Harvard School of Public Health, ανέφεραν ότι μελέτησαν 787 ενήλικες καπνιστές που είχαν πρόσφατα διακόψει το κάπνισμα.

Ο ερευνητής Hillel Alpert, δήλωσε ότι η έρευνα δείχνει πως η χρήση θεραπείας υποκατάστασης νικοτίνης δεν είναι περισσότερο αποτελεσματική στο να βοηθά ανθρώπους να διακόπτουν το κάπνισμα μακροπρόθεσμα σε σχέση με την προσπάθεια διακοπής χωρίς βοήθεια.

Καπνιστές με βαριά εξάρτηση που χρησιμοποιούσαν τσίχλα νικοτίνης, συσκευές εισπνοής νικοτίνης ή ρινικό σπρέι για να βοηθηθούν στη διακοπή, χωρίς επαγγελματική βοήθεια, είχαν διπλάσιες πιθανότητες να υποτροπιάσουν σε σύγκριση με όσους δεν χρησιμοποιούσαν.

Οι ερευνητές κατέληξαν ότι αυτό μπορεί ενδεχομένως να υποδεικνύει ότι ορισμένοι καπνιστές με μεγάλη εξάρτηση θεωρούν τη θεραπεία υποκατάστασης νικοτίνης ένα είδος μαγικού χαπιού και όταν συνειδητοποιήσουν ότι δεν είναι βρίσκονται χωρίς στήριξη στην προσπάθεια διακοπής, καταδικασμένοι σε αποτυχία.

Οι συμμετέχοντες ρωτήθηκαν για τη χρήση των προϊόντων σε 3 περιόδους: 2001-2002, 2003-2004 και 2005-2006. Για κάθε περίοδο, σχεδόν το ένα τρίτο όσων διέκοψαν πρόσφατα, ανέφερε ότι είχε υποτροπιάσει. Οι ερευνητές δεν ανακάλυψαν διαφορά στο ποσοστό υποτροπής σε όσους ακολούθησαν θεραπεία υποκατάστασης νικοτίνης για περισσότερο από 6 εβδομάδες με ή χωρίς επαγγελματική βοήθεια.

Δεν υπήρξαν επίσης διαφορές στην επιτυχία διακοπής με θεραπεία υποκατάστασης νικοτίνης για βαρείς ή ελαφρούς καπνιστές.  

πηγή: iatronet.gr