Η τέχνη δεν έχει όρια... Μπορεί να παραχθεί τέχνη ακόμη και με μία μπάλα του μπάσκετ... Και μάλιστα το αποτέλεσμα να είναι άξιο θαυμασμού. Για του λόγου το αληθές παρσακολουθείστε το σχετικό βίντεο: