Από τη Σύμβαση της UNESCO για την προστασία της υποβρύχιας πολιτιστικής κληρονομιάς προστατεύεται πλέον το περίφημο  ναυάγιο του Τιτανικού, ανακοίνωσε σήμερα ο οργανισμός του ΟΗΕ. "Τα απομεινάρια του Τιτανικού κείτονται σε βάθος περίπου 4.000 μέτρων στα ανοικτά της Νέας Γης. Καθώς το ναυάγιο βρίσκεται στα διεθνή ύδατα, κανένα κράτος δεν μπορεί να διεκδικήσει αποκλειστική δικαιοδοσία", υπενθυμίζει ο οργανισμός του ΟΗΕ για το πλοίο που βυθίστηκε στο παρθενικό του ταξίδι πριν από 100 χρόνια.

"Στο εξής, τα κράτη που συμμετέχουν στη Σύμβαση θα μπορουν να απαγορεύουν την καταστροφή, τη λεηλασία, την πώληση και τη διασπορά των αντικειμένων που έχουν βρεθεί στο ναυάγιο. Μπορούν να παίρνουν όλα τα μέτρα για να προστατεύοσουν το ναυάγιο και να εξασφαλίσουν ότι τα ανθρώπινα λείψανα τυγχάνουν αξιοπρεπούς μεταχείρισης", διευκρινίζει ο οργανισμός.

Σημειώνςται ότι 41 κράτη έχουν επικυρώσει τη Σύμβαση για την προστασία της υποβρύχιας πολιτιστικής κληρονομιάς που τέθηκε σε ισχύ στις 2 Ιανουαρίου 2009.