Το σημαντικότερο νεκροταφείο της αρχαίας Αθήνας, τα μνημεία στον Κεραμεικό τα οποία έχουν υποστεί φθορές, υπόσχεται να αντιμετωπίσει η μελέτη που κατέθεσε στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο ΚΑΣ το Γερμανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο.

Το ΚΑΣ έδωσε τη θετική γνωμοδότησή τους στο πρόγραμμα του Ινστιτούτου για το 2012, το οποίο συμπεριλαμβάνει επεμβάσεις συντήρησης, στερέωσης και αποκατάστασης στα μνημεία του αρχαιολογικού χώρου στον Κεραμεικό, όπου από το 1913 διενεργεί ανασκαφές το Γερμανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο.

Οι προτάσεις, τις οποίες επεξεργάστηκε η ξένη αρχαιολογική σχολή σε συνεργασία με την Γ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, εντάσσονται σε ένα δεκαετές πρόγραμμα και αφορούν σωστικές επεμβάσεις σε σημεία ή περιοχές του αρχαιολογικού χώρου που χρήζουν προστασίας.

Μνημεία - φθορές
   

Στην παρούσα φάση, τα μνημεία που θα συντηρηθούν είναι η Ιερά Πύλη, ο Τάφος των Λακεδαιμονίων, το Κυκλικό Λουτρό, το Κυκλικό Μνημείο στον τρίτο Όρο και το Εκατείο. Οι επεμβάσεις κρίθηκαν αναγκαίες μετά τις πτώσεις λίθων, την ανάπτυξη βλάστησης και τις φθορές που έχουν σημειωθεί στα αρχαία από τις καιρικές συνθήκες, τις αλλαγές στη στάθμη του υδροφόρου ορίζοντα και την ευθραυστότητα του αρχαίου δομικού υλικού.

Από την Ιερά Πύλη ξεκινούσαν οι μύστες των Ελευσίνιων Μυστηρίων κάθε πέντε χρόνια. Προς τα τέλη του Σεπτεμβρίου, μια μεγαλειώδης πομπή κατευθυνόταν μέσω της Ιεράς Οδού στην Ελευσίνα, όπου βρισκόταν το Ιερό της Δήμητρας. Η σημερινή κατάσταση του μνημείου χαρακτηρίζεται από πτώσεις στα ρωμαϊκά θεμέλια και χαλάρωση λίθων στο βόρειο τμήμα της Πύλης. Η μελέτη προβλέπει καθαρισμούς, συντήρηση, συγκόλληση και υποστήλωση των τμημάτων που κινδυνεύουν με κατάρρευση.
   

Στο Κυκλικό Λουτρό, που αναφέρεται από τον Αριστοφάνη και τους ρήτορες του 3ου αι. π.Χ., κατέπεσε πρόσφατα μια πέτρα μετά από βροχή. Η μελέτη συντήρησης προβλέπει την τοποθέτηση υποστηλώματος από μεταλλικό σκελετό, μέθοδος που χαρακτηρίζεται από αναστρεψιμότητα.

Ο Τάφος των Λακεδαιμονίων του 403 π.Χ. είναι από τα πιο σημαντικά μνημεία του Κεραμεικού, ενώ περιλαμβάνει τους σκελετούς των Σπαρτιατών που σκοτώθηκαν πολεμώντας ως σύμμαχοι των Τριάκοντα Τυράννων. Το οικοδόμημα στην τελική του φάση είχε λίθινη μορφή, επεκτάθηκε δε πολλές φορές για να συμπεριλάβει νέες ταφές. Η συντήρηση τριών φθαρμένων λίθων κρίθηκε αναγκαία.

Το μνημείο στον τρίτο Όρο παρουσιάζει προβλήματα σε τμήματά του, που θα αντιμετωπιστούν με καθαρισμούς, συμπληρώσεις και αντιστηρίξεις. Παρόμοιες επεμβάσεις θα πραγματοποιηθούν και στο μνημείο του Εκατείου.

Πηγή: naftemporiki.gr