Στην τιμή των 26.000 ευρώ πωλήθηκαν σε δημοπρασία του οίκου Π. Βέργος 37 επιστολές που απηύθυνε ο Ιωάννης Καποδίστριας στο στενό συνεργάτη του Αλέξανδρο Κοντόσταυλο την χρονική περίοδο 1828-1830. Οι ανέκδοτες αυτές επιστολές του Ιωάννη Καποδίστρια γίνονται στις μέρες μας πιο επίκαιρες από ποτές, αφού αποκαλύπτουν τις αγωνιώδεις προσπάθειές του να βάλει κάποια τάξη στις υποθέσεις του νεοσύστατου κράτους.

Στην ίδια δημοπρασία για 7.670 ευρώ πωλήθηκαν 105 απόρρητα σημειώματα του αρχηγού της ΕΟΚΑ Γεωργίου Γρίβα-Διγενή, τα περισσότερα με αποδέκτη τον Αριστοτέλη Φρυδά, αναπληρωτή γενικό πρόξενο της Ελλάδας στην Κύπρο.