Κατά 1,2% μειώθηκαν οι επισκέπτες των μουσείων τον Οκτώβριο του 2012.    Μείωση σημείωσαν και οι εισπράξεις κατά 5,8% σε σχέση µε τον αντίστοιχο µήνα του έτους 2011, ενώ μόλις ένας στους τρεις επισκέπτες μουσείων επισκέφθηκαν το Μουσείο της Ακρόπολης.  

Στους αρχαιολογικούς χώρους παρατηρείται αύξηση των επισκεπτών κατά 8,4% και αύξηση των αντίστοιχων εισπράξεων σε ποσοστό 3,4% σε σχέση µε τον αντίστοιχο µήνα του έτους 2011.  

Κατά το δεκάµηνο του 2012 παρατηρείται µείωση 4,9% στους επισκέπτες των μουσείων καθώς και µείωση 19% στις εισπράξεις σε σχέση µε την αντίστοιχη περίοδο του 2011.  

Στους επισκέπτες των Αρχαιολογικών Χώρων κατά το δεκάµηνο του 2012 εµφανίζεται αύξηση κατά 1,5% αλλά παρατηρείται µείωση 13,8% στις εισπράξεις σε σχέση µε την αντίστοιχη περίοδο του 2011.