Εντολή έξωσης έλαβε χθες το Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης -λόγω ενοικίων που χρωστά στο ΙΚΑ- και ως εκ τούτου πρέπει να εγκαταλείψει το διατηρητέο κτίριο όπου στεγάζεται εντός τριών ημερών.  

Η διοίκηση έπειτα από αυτή την εξέλιξη ζήτησε την παρέμβαση του αναπληρωτή υπουργού Πολιτισμού, Κώστα Τζαβάρα, ενώ ο πρέδρος και η διευθύντρια του Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης έστειλαν την εξής επιστολή:  

«Την Πέμπτη 13.6.2013 μας κοινοποιήθηκε από το Ι.Κ.Α. νέα επιταγή προς εκτέλεση της υπ' αριθμ. 396/1999 απόφασης του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία το Κ.Ω.Θ. καλείται πλέον ν' αποδώσει άμεσα στο Ι.Κ.Α. τη χρήση του διατηρητέου κτιρίου όπου στεγάζεται. Το Κ.Ω.Θ. έχει εξαντλήσει όλα τα ένδικα μέσα (έφεση, ασφαλιστικά μέτρα, ανακοπή κατά της εκτέλεσης) κατά της απόφασης αυτής και δικαστικά δεν υπάρχει πλέον καμία δυνατότητα άμυνας.  

Το Ι.Κ.Α. είχε ζητήσει, προκειμένου να υπογραφεί νέα σύμβαση μίσθωσης, ως μηνιαίο μίσθωμα το ποσό των € 12.000,00, ενώ αργότερα, στις 19.11.2012 απέρριψε τις αντιπροτάσεις μας και απαίτησε την άμεση απόδοση της χρήσης του κτιρίου.  

Το Κ.Ω.Θ. συνέχισε την αλληλογραφία προς το Ι.Κ.Α., προτείνοντας ένα μεταβατικό στάδιο τριετίας και εστιάζοντας στον συνυπολογισμό στο ύψος του μισθώματος του κόστους αποκατάστασης του κτιρίου, η οποία από το 2014 μπορεί να καλυφθεί από τα προγράμματα Ε.Σ.Π.Α. Βάσει αυτής της λογικής προτείναμε ως μηνιαίο μίσθωμα το ποσό των € 4.000,00. Ωστόσο, παρά την αρχική θετική προφορική ανταπόκριση της Υποδιοικήτριας του Ι.Κ.Α. Αθηνών κ. Τριανταφυλλίδη, δεν υπήρξε καμμία έγγραφη απάντηση, ενώ από τις 18/2 που στάλθηκε η τελική πρόταση του Κ.Ω.Θ δεν απαντά ούτε και στα τηλεφωνήματά μας. Εμείς από την πλευρά μας έχουμε εξαντλήσει κάθε δυνατότητα διαπραγμάτευσης. Γι' αυτό ζητούμε την άμεση παρέμβασή του Αναπληρωτή Υπουργού για θέματα Πολιτισμού του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.κ. Τζαβάρα, προκειμένου να βρεθεί επιτέλους μια οριστική λύση, και ν' αποτραπεί η έξωση του Κ.Ω.Θ. εντός της επόμενης εβδομάδας και μάλιστα εν μέσω της εξεταστικής περιόδου.

Το Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης, το μοναδικό κρατικό ωδείο στην Ελλάδα, κλείνει το 2014 τα 100 χρόνια αδιάλλειπτης λειτουργίας και προσφοράς. Θα είναι αυτό το δώρο των γενεθλείων του; Χαράλαμπος Λεφάκης Λόλα Τότσιου Πρόεδρος Δ.Σ. Κ.Ω.Θ. Διευθύντρια Κ.Ω.Θ.»