Στο πλαίσιο της πράξης «Ακαδημία Πλάτωνος - Ανάπτυξη της Γνώσης και Καινοτόμων Ιδεών», η οποία υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών διοργανώνει Θερινό Σχολείο με αντικείμενο τις παραστάσεις του αρχαίου ελληνικού δράματος και τίτλο “Challenging Limits: Performances of Ancient Greek Drama, Controversies and Debates”.

Η σύνδεση της θεωρητικής προσέγγισης του αρχαίου ελληνικού δράματος (φιλοσοφική, φιλολογική, θεατρολογική και αρχαιολογική) με τη σκηνική πράξη και τα πρόσφατα επιτεύγματά της αποτελεί ζητούμενο για την διεθνή ακαδημαϊκή κοινότητα. Οι παραστάσεις του αρχαίου δράματος στους νεότερους χρόνους έχουν συμβάλει δυναμικά στη διάδοση της αρχαίας ελληνικής σκέψης και φιλοσοφίας σε ένα ευρύτερο κοινό και έχουν αποτελέσει πλέον αυτοτελές γνωστικό αντικείμενο των θεατρικών σπουδών και των σπουδών κλασικής φιλολογίας.

Η μελέτη των παραστάσεων προϋποθέτει μία συνολική προσέγγιση των διαδικασιών πρόσληψης της αρχαίας ελληνικής κληρονομιάς και περιλαμβάνει διεπιστημονικές προσεγγίσεις με θεματικές ενότητες που περιλαμβάνουν την ιστορία και θεωρία του θεάτρου, ζητήματα αρχαιολογίας και κλασικής φιλολογίας, την παράδοση των κειμένων και την σημασία της πρόσληψης της αρχαίας ελληνικής σκέψης και φιλοσοφίας στην Ελλάδα και την Ευρώπη.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του θερινού σχολείου πραγματοποιείται στο Λαύριο και την Επίδαυρο, και περιλαμβάνει διαλέξεις, μαθήματα και συζητήσεις, σύντομες συλλογικές και ατομικές παρουσιάσεις, εργαστήρια (workshops), παρακολουθήσεις παραστάσεων αρχαίου δράματος και δοκιμών. Τα μαθήματα γίνονται στην αγγλική γλώσσα με τη συμμετοχή επιφανών ακαδημαϊκών από την Ελλάδα και το εξωτερικό (κλασικών φιλολόγων, θεατρολόγων, ιστορικών της φιλοσοφίας, αλλά και σκηνοθετών, ηθοποιών, μεταφραστών, κριτικών και δημιουργών της εγχώριας και διεθνούς σκηνής), όπως ο Freddy Decreus, η Evelyne Ertel, ο Henri Schoenmakers, ο Oliver Taplin, ο Απόστολος Βέττας, o Βασίλης Λαμπρινουδάκης, ο Πλάτων Μαυρομούστακος αλλά και ο Φίλιππος Τσαλαχούρης, ο Πρόδρομος Τσινικόρης κ.ά. Απευθύνονται σε μεταπτυχιακούς φοιτητές θεατρικών και κλασικών σπουδών από την Ελλάδα και την Ευρώπη.