Την αποκατάσταση της νότιας πτέρυγας των Προπυλαίων ενέκρινε ομόφωνα το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο.

Στην αναστήλωση θα χρησιμοποιηθούν πενήντα λίθοι που εντοπίστηκαν διάσπαρτοι στο έδαφος και θα χρησιμοποιηθεί ελάχιστον νέο υλικό.

Να σημειωθεί ότι το αρχαίο υλικό της αναστήλωσης προσεγγίζει το 89%.