Με επιστολή διαμαρτυρίας και αγωνίας για το πολιτιστικό μέλλον της χώρας, ο Επιστημονικός Σύλλογος Θεατρολόγων επισημαίνει ότι τα τελευταία χρόνια η σχέση του Υπουργείου Πολιτισμού με το Ελληνικό Θέατρο είναι σχεδόν ανύπαρκτη.

Σύμφωνα με το κείμενο της επιστολής «Μετά από δεκαετίες καθυστερημένων επιχορηγήσεων σε θιάσους, όπου η σταθερότητα και το ύψος της επιχορήγησης, πέρα από την προσφορά και τη συνέπεια των θιάσων αυτών, εξαρτιόταν και από την προσωπική σχέση των ενδιαφερόμενων με την εκάστοτε ηγεσία, έχουμε φτάσει την τελευταία χρονιά στην απόλυτη ανυπαρξία. Ακόμα και οι θίασοι που μέχρι τώρα έπαιρναν συστηματικά επιχορήγηση από το κράτος, αυτή τη στιγμή δεν ξέρουν τι τους ξημερώνει. Ιστορικά θέατρα κλείνουν. Θα ακολουθήσουν κι άλλα. Νέοι δημιουργοί μένουν αβοήθητοι.

Με αφορμή την ανακοίνωση του Σπύρου Ευαγγελάτου ότι το«Αμφι-Θέατρο»κλείνει, θέλουμε αρχικά να δηλώσουμε τη συμπαράστασή μας στο δάσκαλο και σημαντικό θεατράνθρωπο αυτής της χώρας και να καταθέσουμε και τη δική μας θέση ως επιστήμονες και καλλιτέχνες».

Οι Έλληνες θεατρολόγοι ζητούν επίσης:

*Διαφανείς και σαφείς διαδικασίες, αυστηρώς καθορισμένα και τηρούμενα χρονοδιαγράμματα από τη μεριά του ΥΠ.ΠΟ.Τ. σχετικά με το θεσμό των επιχορηγήσεων.

*Δημοσιοποίηση των κριτηρίων βάση των οποίων επιλέχτηκαν τα πρόσωπα των επιτροπών.

*Σταθερή οικονομική ενίσχυση των θιάσων που δικαιούνται επιχορήγησης και σταθερή οικονομική ενίσχυση των αναγνωρισμένων φορέων που ασχολούνται με το θέατρο.

*Ευκαιρίες στους νέους δημιουργούς.