Εθελοντική ομάδα με τίτλο «επιτροπή Φίλων Ανοικτού Θεάτρου Χώρας» αποφάσισε να συγκροτήσει το δημοτικό συμβούλιο Καλύμνου

Στη σχετική απόφαση αναφέρονται τα εξής: 

«Αποφασίζει κατά πλειοψηφία το Δ.Σ. τη σύσταση εθελοντικής ομάδας στο δήμο Καλυμνίων με την επωνυμία «Επιτροπή Φίλων Ανοικτού Θεάτρου Χώρας». Υπεύθυνος της Ομάδας Εθελοντών ορίζεται ο αντιδήμαρχος κ. Παντελής Ζωίδης με αναπληρωτή του, τον υπεύθυνο Πολιτισμού Δρόσο Ταυλάριο. 

Σκοπός της εθελοντικής ομάδας είναι: 
- Να ειδοποιεί την Αστυνομία ή Δημοτική Αστυνομία σε περιπτώσεις βανδαλισμών. 
- Να προτρέπει τους νέους και τα παιδιά να σέβονται τον χώρο. 
- Την εθελοντική καθαριότητα και καλλωπισμό του συγκροτήματος. 

- Το πότισμα των δένδρων και του πρασίνου και τον εμπλουτισμό των παρτεριών με λουλούδια. 
- Την προστασία του χώρου της παιδικής χαράς. 
Ο δήμος δεσμεύεται να συνδράμει με όσα μέσα διαθέτει για την επίτευξη των στόχων της Ομάδας Εθελοντών. 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Γαλουζής Ιωάννης, Μαγκάκης Ιωάννης, Μαστροκούκος Ιωάννης, Μουσελλής Εμμανουήλ, Ρήγας Μικές, Ψαράς Γεώργιος απείχαν της ψηφοφορίας. Η άρνηση ψήφου λογίζεται ως αρνητική (άρθρο 96 Ν. 3463/06)».