Ένα διαφορετικό πρόσωπο του Ανδρέα Εμπειρίκου παρουσιάζει έκθεση φωτογραφίας που εγκαινιάζεται την 1η Αυγούστου στην Άνδρο. Σε αυτή την έκθεση παρουσιάζεται το φωτογραφικό ταλέντο του σπουδαίου ποιητή.

Οι φωτογραφίες της έκθεσης «Με το φακό του ποιητή... – Από το αρχείο του Ανδρέα Εμπειρίκου» έχουν τοποθετηθεί απέναντι από την κεντρική προβλήτα του Γαυρίου.

Η επιλογή των φωτογραφιών έχει γίνει με γνώμονα τη φωτογραφική αξία του υλικού, το οποίο χρονολογικά καλύπτει όλο το φάσμα της φωτογραφικής δράσης του Εμπειρίκου. 

Η σύζυγός του, Μάτση Χατζηλαζάρου, ο Καραγάτσης, νεαρές γυναίκες, σκηνές δρόμου. Τα θέματα που παρουσιάζονται στην έκθεση είναι ανθρωποκεντρικά. 

«Τις φωτογραφίες –έργο των χειρών του– τις έφερνε σε πέρας με τη δεξιοτεχνία και την επιμονή μανιακού» έγραφε ο στενός φίλος του Ανδ.Εμπειρίκου, Οδυσσέας Ελύτης.

Η έκθεση είχε παρουσιαστεί τον Μάιο στο The Box και στην Άνδρο θα παρουσιαστεί έως τις 15 Αυγούστου.

Στόχος είναι να μεταφερθεί η έκθεση και στα γύρω νησιά.