Άνοιξε για το κοινό την Πέμπτη 1η Αυγούστου η έκθεση φωτογραφιών του Ανδρέα Εμπειρίκου με τίτλο «ο φακός του ποιητή».

Η έκθεση που φιλοξενείται σ’ ένα πρόσφατα ανακαινισθέν οίκημα στο κεντρικότερο σημείο του Γαυρίου, θα παραμείνει ανοικτή καθημερινά μέχρι τις 15 του ιδίου μηνός.

Η επιλογή των φωτογραφιών της έκθεσης έχει γίνει με γνώμονα τη φωτογραφική αξία του υλικού, το οποίο χρονολογικά καλύπτει όλο το φάσμα της φωτογραφικής δράσης του Εμπειρίκου. Τα θέματα που επιλέχθηκαν είναι ανθρωποκεντρικά και αφορούν στιγμιότυπα και εικόνες δρόμου. Οι λήψεις του είναι πρωτοπόρες για την εποχή που τραβήχτηκαν και τις διακρίνει προφανής διαχρονικότητα.

«Τις φωτογραφίες –έργο των χειρών του– τις έφερνε σε πέρας με τη δεξιοτεχνία και την επιμονή μανιακού», γράφει ο στενός φίλος του Οδυσσέας Ελύτης.