Το νέο βιβλίο του κ. Παραρά κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Σάκκουλα με τον τίτλο «Το Ευρωπαϊκό Δίκαιο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου».

Πρόκειται για μία βιβλιοπρόταση που αναλύει τη σχέση που ο Έλληνας δικαστής αναπτύσσει προς την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων δικαιωμάτων (ΕΣΔΑ) όταν καλείται να επιλύσει διαφορές που αναφέρονται σε κανόνες προστασίας ατομικών δικαιωμάτων. 

Ένα βιβλίο επικεντρωμένο στα δικαιώματα του ανθρώπου και τις υποχρεώσεις τις ελευθερίας.

Το δημόσιο δίκαιο, τα ευρωπαϊκά δικαιώματα, η προάσπισή τους, η ανάγκη διαλόγου των δικαστών και ο πολίτης. Αυτοί είναι οι κεντρικοί άξονες στους οποίους κατευθύνεται ο γνωστός και καταξιωμένος δικαστής και καθηγητής κ. Πέτρος Παραράς.