Οι εκδόσεις Ι. Σιδέρης μας προσκαλούν την Τετάρτη 20 Νοεμβρίου και ώρα 19.00 στην παρουσίαση του βιβλίου «Το γραφειοκρατικό σκότος, ο χρόνος του νόμου» της καθηγήτριας του Παντείου Πανεπιστημίου, Ιωάννας Τσιβάκου

Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του περιοδικού ΑΡΔΗΝ, Ξενοφώντος 4 (πλησίον Συντάγματος) και θα τη συντονίσει ο καθηγητής του Παντείου, Δημήτρης Ποταμιάνος

Στην εκδήλωση θα μιλήσουν ακόμη οι καθηγητές του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, Βασίλης Καραποστόλης και Αντώνης Μακρυδημήτρης. 

Λίγα λόγια για το βιβλίο

Ποιος είναι ο Xρόνος των θεσμών που ορίζει τελικά τη ζωή μας; Με τι τρόπο εισχωρεί στις συναλλαγές μας με τους άλλους, ιδίως σε όσες έχουν να κάνουν με το κράτος, διαμορφώνοντας συμπεριφορές και σχέσεις;

Το Γραφειοκρατικό Σκότος αποκαλύπτει πως όχημα για τις κοινωνικές διεισδύσεις του θεσμικού χρόνου είναι ο Nόμος, ενώ το περιούσιο πεδίο για τον εγχρονι-σμό του Νόμου και την εκνομίκευση του Χρόνου είναι η Γραφειοκρατία. Όσοι δεν πειθάρχησαν στις απαι-τήσεις της, όπως η ελληνική δημόσια διοίκηση, παρέ-μειναν στα περιθώρια των κοινωνικών συστημάτων που ανέδειξε η νεωτερικότητα, παλεύοντας σήμερα να προσαρμοσθούν στις ταχύτητες ενός Χρόνου που υπαγορεύει τις προσταγές του Νόμου.

Αξιοποιώντας τις αλληλεπιδράσεις του Νόμου και του Χρόνου, όπως προβάλλουν από την εμπειρία και τον φιλοσοφικο-κοινωνικό στοχασμό, το κείμενο εντρυφά στα αίτια που συνέβαλαν για εκατόν ογδόντα περίπου χρόνια στην παραμόρφωση της ελληνικής δημόσιας διοίκησης και τα οποία είχαν ως αποτέλεσμα το αν-θρώπινο δυναμικό της, το εμποτισμένο με οικογενει-ακά ήθη και ρομαντικά ιδεώδη, να προσλάβει τελικά τα στερεοτυπικά χαρακτηριστικά του αδιάφορου και αδρανούς εργαζομένου.

Παρόλα αυτά, η διεξοδική ανάλυση αλλά και οι αντλούμενες πληροφορίες από την παγκόσμια πρακτική παροτρύνουν τον αναγνώστη να διαλογισθεί πάνω στις δυνατότητες για την έξοδο όχι μόνο της δημόσιας διοίκησης, αλλά και της ελλη-νικής κοινωνίας από τα αδιέξοδα στα οποία έχει περι-πέσει.