Κι όμως κινείται το έργο αποκατάστασης του πρώτου διαζώματος του Αρχαίου Θεάτρου Δωδώνης, που ξεκίνησε δειλά το 2003, λόγω της πολύ κακής κατάστασης διατήρησης του υλικού του μνημείου από την υγρασία και τις ακραίες καιρικές συνθήκες.

Η πρόοδος των εργασιών του θεάτρου παρουσιάστηκε στο ΚΑΣ, προκειμένου να εγκριθεί η μελέτη στερέωσης και αποκατάστασης της τέταρτης κερκίδας του κάτω τμήματος του θεάτρου. Η ανάταξη των λίθων και επανατοποθέτησή τους στη σωστή τους θέση είναι ένα από τα ζητούμενα σε αυτή την αναστήλωση, που δεν είναι καθόλου εύκολη, είπε στο ΚΑΣ ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Αναστήλωσης Αρχαίων Μνημείων Δημοσθένης Σβολόπουλος, παρουσιάζοντας την παθογένεια του μνημείου.

«Ολα τα κατώτερα μέρη των λίθων που βρίσκονται στη θέση τους, στην πραγματικότητα έχουν διαβρωθεί. Είναι δηλαδή ετοιμόρροπα». Ως μόνη λύση προτείνει «να ανασηκωθούν οι λίθοι που είναι εύθριπτοι, να στερεωθούν και να συμπληρωθούν όπου είναι εφικτό. Και όπου το υλικό δεν μπορεί να μείνει στη θέση του, να αφαιρεθεί. Σε αυτή την περίπτωση, στο κάτω μέρος των εδωλίων τοποθετείται τεχνητός λίθος σε αντικατάσταση του απολεσθέντος, ενώ στο πάνω μέρος, αν λείπει, μπαίνει φυσικός λίθος, ο οποίος έχει ίδια φυσικοχημικά χαρακτηριστικά με αυτά του μνημείου».

Ο επισκέπτης μπορεί να διαπιστώσει σήμερα πως έχουν αποκατασταθεί οι τρεις κερκίδες. Ακολουθεί η τέταρτη κερκίδα, το υλικό της οποίας έχει ήδη αποξηλωθεί για να μελετηθεί. Ετσι, οι μελετητές προχωρούν σε πιο στέρεη βάση στην αναζήτηση της αρχικής θέσης των λίθων.

Το έργο είναι ενταγμένο στο ΕΣΠΑ απ' όπου αντλεί τη χρηματοδότησή του. Σύμφωνα με το εγκεκριμένο πρόγραμμα, μέχρι το 2015 θα πρέπει να έχει αποκατασταθεί και η ένατη κερκίδα του πρώτου διαζώματος, δηλαδή το σύνολο του κατώτερου τμήματος του θεάτρου που ήταν σε χρήση. Η υλοποίησή του εντός του σφιχτού αυτού χρονοδιαγράμματος μπορεί να προβάλλει ως εξαιρετικά δύσκολη, αλλά τα στελέχη του ΥΠΠΟΑ εκφράζουν αισιοδοξία. Ισως γιατί οι εργασίες που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί, η εμπειρία που έχει αποκτηθεί και η βελτίωση της γενικότερης εικόνας του θεάτρου συμβάλλουν στην επιτάχυσνη του ρυθμού υλοποίησης του έργου.