Η 18η Μαΐου έχει καθιερωθεί από το 1977 και το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων ως η Παγκόσμια Ημέρα Μουσείων, θέλοντας να μας προτρέψει να τα επισκεπτόμαστε περισσότερο. Για τα πλείστα μουσεία, η γιορτή είναι διπλή, αφού και η 17η Μαΐου είναι η Ευρωπαϊκή Νύχτα Μουσείων. Τη συγκεκριμένη μέρα λοιπόν, όλα τα μουσεία παραμένουν ανοικτά, με ελεύθερη είσοδο.