Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εθνικής Πινακοθήκης-Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτζου όρισε σήμερα ο υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, Πάνος Παναγιωτόπουλος, αφού η θητεία του απερχόμενου ΔΣ είχε λήξει. Ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος του ΔΣ θα προκύψει από μυστική ψηφοφορία μεταξύ των μελών. Η νέα σύνθεση του εννεαμελούς συμβουλίου είναι η ακόλουθη:

Απόστολος Μπότσος, επίτιμος πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, αναπληρούμενος από τον Γεώργιο Γεωργούλια, επίτιμο γενικό επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Γεώργιος Ζανιάς, πρόεδρος του ΔΣ της Εθνικής Τράπεζας, αναπληρούμενος από τον Μιλτιάδη Σταθόπουλο, γενικό διευθυντή Νομικών Υπηρεσιών και Εταιρικής Διακυβέρνησης της Εθνικής Τράπεζας.

Έλλη Βαρότσου-Σούτζου, δικηγόρος, αναπληρούμενη από τον Νικόλαο Σούτζο, δικηγόρο, μέλη της οικογένειας του Αλεξάνδρου Σούτζου.

Νικόλαος Ζίας, ομότιμος καθηγητής Ιστορίας της Τέχνης του Πανεπιστημίου Αθηνών, αναπληρούμενος από την Όλγα Μεντζαφού, ιστορικό της Τέχνης, επίτιμη διευθύντρια Συλλογών Εθνικής Πινακοθήκης.

Αθανάσιος Κοκκινέας, δικηγόρος- συλλέκτης, αναπληρούμενος από τη Δέσποινα Αγγελικούση, σύμβουλο επιχειρήσεων.

Μιχαήλ Αρφαράς, καθηγητής Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, διευθυντής Τομέα Χαρακτικής, αναπληρούμενος από τον Αχιλλέα Δρούγκα, εικαστικό.

Μαργαρίτα Μυρογιάννη, εικαστικός- MFA Fine Art UCL, αναπληρούμενη από τη Μαρία Φιλοπούλου, εικαστικό.

Παναγιώτης Τουρνικιώτης, καθηγητής Θεωρίας της Αρχιτεκτονικής του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, αναπληρούμενος από τον Σπύρο Βαράγκη, αρχιτέκτονα.

Αντώνιος Κομνηνός, επιχειρηματίας- συλλέκτης, αναπληρούμενος από τον Γεώργιο Ρόρρη, εικαστικό.