Κατατέθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου από το υπουργείο Πολιτισμού στο Κέντρο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO ο φάκελος υποψηφιότητας για ένταξη στον Κατάλογο Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς του αρχαιολογικού χώρου των Φιλίππων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Πολιτισμού, για την υποβολή της υποψηφιότητας καταρτίσθηκε διαχειριστικό σχέδιο, το οποίο είναι προαπαιτούμενο για την ένταξη ενός μνημείου στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς. Οι προδιαγραφές της UNESCO για την κατάρτιση του σχεδίου είναι ιδιαίτερα απαιτητικές και αποσκοπούν στην ολιστική προσέγγιση του χώρου και την ολοκληρωμένη διαχείρισή του.

Το σχέδιο, το οποίο εν μέρει στηρίχθηκε σε παλαιότερο διαχειριστικό σχέδιο, το οποίο είχε συντάξει ο δήμος Καβάλας, εξειδικεύει και οργανώνει χρονικά και κατά προτεραιότητες τις δράσεις που θεωρούνται απαραίτητες για τη βελτίωση και ανάδειξη του χώρου, όπως είναι υποδομές προστασίας, συντήρησης και ανάδειξης της αρχαίας πόλης και των εκτός των τειχών περιοχών, καθώς και δράσεις προβολής και εκπαίδευσης.

Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση, η διαδικασία της ένταξης είναι εξαιρετικά χρονοβόρα και κατά τη διάρκειά της το υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, αλλά και η τοπική κοινωνία θα καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την επιτυχή ολοκλήρωσή της.

Η εγγραφή του μνημείου αναμένεται να επιδράσει θετικά και να έχει πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα στις δραστηριότητες της τοπικής κοινωνίας, για την οποία ανέκαθεν ο αρχαιολογικός χώρος των Φιλίππων αποτελούσε σημείο αναφοράς.

Ο φάκελος της υποψηφιότητας που υποβλήθηκε δια της Εθνικής Συντονίστριας Ευγενίας Γερούση, απαιτούσε συλλογική εργασία, στην οποία συνέδραμαν πολλά στελέχη του υπουργείου από διάφορες θέσεις.